Spriječen uvoz 31 tone piletine zaražene salmonelom

Crnogorski inspektori spriječili su da na tržište dospije 27 tona pilećeg bataka, 3.770 kilograma piletine za roštilj, te 690 kilograma dagnji zaraženih opasnom bakterijom salmonelom, navodi se u Izvještaju o radu inspekcijskih službi Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove za jul, u koji su Dnevne novine imale uvid.

Naime, samo tokom jula, od ukupnog broja pošiljki hrane životinjskog i neživotinjskog porijekla, ali i hrane za životinje, pristiglih za uvoz, vraćeno je ili uništeno ukupno 178 tona.

Inspektori su tako spriječili da se na crnogorskom tržištu pojavi i gotovo dvije tone paprika (1.895 kilograma), a za koje je ustanovljeno prisustvo insekticida dimetoat, odnosno ometoat, koji se koriste za uništavanje štetočina, za čak četiri i po puta više nego što je dozvoljeno.

Zbog povećanog prisustva iste materija nije dozvoljen plasman više od 2.400 kilograma grožđa, dok je početkom jula, kod isporuke 638 kilograma krastavaca ustanovljeno gotovo dvostruko veće prisustvo supstance Hlorpirifos, koje se u povrtarstvu i ratarstvu koristi za suzbijanje zemljišnih štetočina.

Zbog prisustva teških metala, odnosno žive, uništeno je 8.611 kilograma sabljarke u filetu. Zbog prisustva salmonele i ešerihije koli, uništeno je 690 kilograma dagnji.

Podaci pokazuju i da kod 15.000 kilograma sporne hrane za životinje nije označeno prisustvo kokcidiostatika, koji je namijenjen za uništavanje ili usporavanje protozoa koje izazivaju bolesti kod životinja.

Naime, u skladu sa procjenom rizika i povećanog prometa hrane u turističkoj sezoni, kao i povećanog broja novootvorenih objekata za pripremu, obradu i usluživanje hrane, inspekcija je sprovodila redovan nadzor u svim opštinama, a pojačan nadzor u objektima u primorskim opštinama, preko mobilnih inspekcijskih timova, kao i drugim turističkim destinacijama na sjeveru.

“U izvještajnom periodu izvršen je nadzor u 511 objekata i utvrđeno 248 nepravilnosti. Nepravilnosti su se odnosile na: poštovanje i primjenu higijenskih pravila tokom obrade i/ili čuvanja hrane, obezbijeđenost rashladnih i drugih uređaja, prostorija, opreme, dokaza o zdravlju zaposlenih lica i o porijeklu hrane, evidenciju o dobavljačima hrane, o temperaturama obrade i/ili čuvanja hrane, upise u registre za obavljanje djelatnosti proizvodnje i prometa hrane…”, navodi se u Izvještaju.

Zbog utvrđenih nepravilnosti izdato je jedno rješenje o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, 34 rješenja o otklanjanju nepravilnosti, jedno o stavljanju van prometa i uništavanju nebezbjedne hrane, te 188 ukaza o otklanjanju nedostataka manjeg rizika za čije otklanjanje je potrebno kratko vrijeme i 26 prekršajnih naloga subjektima u poslovanju hranom, u visini od 7.850 eura.

U izvještaju se navodi da je za pošiljke u tranzitu preko teritorije Crne Gore, na ulaznim graničnim inspekcijskim mjestima, izvršen dokumentacijski pregled za ukupno 478 pošiljki živih životinja i proizvoda životinjskog porijekla, za koje je izdato rješenje o dozvoli tranzita preko teritorije Crne Gore (478 rješenja).

Takođe, tokom jula je obavljen pregled i sertifikacija 32 pošiljki životinjskog porijekla namijenjenih izvozu i izdato 15 sertifikata za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca.

U dokumentu piše i da je u junu Veterinarskoj inspekciji podneseno 26 inicijativa, odosno prijava koje su se odnosile na nepoštovanje propisa o načinu držanju životinja i prijave veterinarskih ambulanti o odbijanju držalaca životinja da se nad njihovim životinjama sprovedu propisane i naređene mjere zdravstvene zaštite životinja.

“Po svakoj zaprimljenoj inicijativi izvršen je pregled, a o preduzetim mjerama i radnjama obaviješteni su podnosioci inicijativa za koje su posjedovani potrebni podaci (mejl, adresa)“, navodi se u Izvještaju.

Kada je riječ o kontroli pri uvozu hrane i materijala i predmeta koji dolaze u kontakt sa hranom, inspekcija je tokom jula obavila pregled 3.116 pošiljki hrane neživotinjskog porijekla i 515 pošiljki predmeta i materijala koji dolaze u kontakt sa hranom.

Pregledom pošiljke obuhvaćen je pregled dokumentacije, identifikacioni pregled i fizički pregled, tj. provjera hrane, uključujući provjeru prevoznog sredstva, pakovanja, označavanja i temperature, uzimanje uzoraka za laboratorijsko ispitivanje i ostale provjere radi potvrde ispunjenost zahtjeva.

Od ukupnog broja pregledanih pošiljki hrane iz uvoza, za laboratorijska ispitivanja propisanih zahtjeva bezbjednosti (mikrobiologija, kontaminenti, rezidue pesticida, radioaktivnost), uzeto je 665 uzoraka, a za pošiljke predmeta i materijala koji dolaze u kontakt sa hranom uzet je 31 uzorak.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor