Socijala za ugrožene, a ne za podobne

U ministarstvu kažu da je pod lupom rad svakog direktora centara za socijalni rad i ustanova iz domena socijalne zaštite, te da će „svaki direktor javne ustanove za kog se utvrdi da je u svom radu prekršio Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti biti razriješen”

Iz Ministarstva finansija i socijalnog staranja, na čijem je čelu ministar MilojkoSpajić, najavljuju da će stati na kraj praksi da socijalnu pomoć dobijaju ljudi koji su inače materijalno zbrinuti a pomoć države primaju zbog političke pripadnosti, te da će nakon reforme pomoć države dobijati isključivo oni kojima je ona potrebna, nezavisno od bilo kog svojstva. Navode da je pod lupom rad svakog direktora centara za socijalni rad i ustanova iz domena socijalne zaštite, te da će „svaki direktor javne ustanove za kog se utvrdi da je u svom radu prekršio Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti biti razriješen”.

U ministarstvu kažu da, u saradnji sa predstavništvom Unicefa u Crnoj Gori, sprovode Analizu sistema socijalne zaštite.

– Ova analiza fokusirana je na materijalna davanja i usluge iz oblasti socijalne i dječje zaštite koji su od posebnog značaja za siromašne i isključene grupe i obuhvata sve programe socijalne zaštite. Završni element analize biće konkretna mapa puta za reforme sistema socijalne i dječje zaštite, koja će biti kreirana u saradnji sa partnerima koji doprinose socijalnoj i dječjoj zaštiti. Reforma sistema socijalne i dječje zaštite biće usmjerena na definisanje razvojne politike socijalne i dječje zaštite koja će biti povezana sa drugim sistemima i djelatnostima u društvu i usklađena sa međunarodnim propisima i standardima. Fokus će, između ostalog, biti na prevenciji socijalnih problema, efikasnijim materijalnim davanjima u socijalnoj i dječjoj zaštiti, ali i obezbjeđivanju kvalitetnijih usluga u socijalnoj i dječjoj zaštiti – navode u ministarstvu.

Ističu da će, kao što je više puta najavljeno, 2021. biti godina početka socijalne pravde u Crnoj Gori jer će, reformom ovog sistema, doći do toga da pomoć dobijaju isključivo građani kojima je stvarno potrebna.

– Naš cilj, na kojem predano radimo, je smanjenje siromaštva i pružanje podrške u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih građana. Takođe, informacioni sistem socijalne zaštite – Socijalni karton će biti unaprijeđen i počeće njegova suštinska primjena. U cilju unapređenja socijalne i dječje zaštite postoji potreba za unapređenjem normativnog okvira sistema socijalne i dječje zaštite u odnosu na prava iz socijalne i dječje zaštite, kao i način rada u centrima za socijalni radi i ustanovama socijalne i dječje zaštite, kako bi se na najbolji način zaštitila prava osoba koja imaju potrebu za odgovarajućim oblikom zaštite – kažu u resoru Milojka Spajića.

Postoji potreba, kako navode, za daljim razvojem i unapređenjem usluga, posebno onih koje podržavaju život korisnika u zajednici i smanjenje broja korisnika koji koriste uslugu smještaja u ustanovama socijalne i dječje zaštite, u cilju sprovođenja daljeg procesa deinstitucionalizacije, što je i obaveza Crne Gore u skladu sa relevantnim međunarodnim dokumentima.

M.S.


Poštovaće princip nediskriminacije
U ministarstvu navode da će prilikom otkrivanja bilo kakvih nepravilnosti u sistemu socijalne zaštite sve procesuirati inspekciji.

– Nadzor nad sprovođenjem prava koja se ostvaruju u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti vrši Uprava za inspekcijske poslove – Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite. U tom smislu sve napravilnosti u ostvarivanju prava na materijalna davanja i usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite (14 materijalnih davanja i pet grupa usluga) biće procesuirane nadležnoj inspekciji u skladu sa zakonom – navode u ministarstvu.

Jedan od osnovnih principa Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti je, kako ističu, zabrana diskriminacije korisnika po osnovu rase, pola, starosti, nacionalne pripadnosti, socijalnog porijekla, seksualne orijentacije, vjeroispovijesti, političkog, sindikalnog ili drugog opredjeljenja, imovnog stanja, kulture, jezika, invaliditeta, prirode socijalne isključenosti, pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili drugog ličnog svojstva, koji će se u potpunosti poštovati.

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor