SO Bijelo Polje ne odgovara građanska inicijativa o obnovi Hadžidanušine džamije

Shodno Statutu Opštine Bijelo Polje o podnijetoj inicijativi nadležni organ lokalne uprave dužan je bio da zauzme stav u roku od 30 dana o tome i da obavijesti podnosioca inicijative.

PREDSTAVNICI STRANKE PRAVDE I POMIRENJA/ MILOVAN NOVOVIĆ

Opština Bijelo Polje krši Statut, jer ni nakon 30 dana nema odgovora za Hadžidanušinu džamiju. Danas je 30 dana od kako su predstavnici Opštinskog odbora Stranke pravde i pomirenja, shodno Statutu Opštine Bijelo Polje, dostavili Sekretarijatu za izgradnju, sekretaru Mensuru Hajdarpašiću, predsjedniku Opštine Bijelo Polje Petru Smoloviću i predsjedniku Skupštine opštine Bijelo Polje Ernadu Suljeviću, građansku inicijativu sa hiljadu i po potpisa, za potpunu obnovu Hadžidanušine džamije u strogom centru grada, a i dalje nemamo nikakav odgovor od istih, naveli su iz ove partije.

Kako navode, shodno Statutu Opštine Bijelo Polje o podnijetoj inicijativi nadležni organ lokalne uprave dužan je bio da zauzme stav u roku od 30 dana o tome i da obavijesti podnosioca inicijative.

Takođe, organ opštine kome smo uputili građansku inicijativu u obavezi je da istu uputi nadležnom organu lokalne uprave i radnom tijelu Skupštine radi davanja mišljenja, a isti su dužni su da daju svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana dostavljanja inicijative.Takođe Statutom Opštine Bijelo Polje je jasno u članu 125 naglašeno da je Skupština dužna da se o građanskoj inicijativi izjasni na prvoj narednoj sjednici po dobijanju mišljenja. Očigledno da koaliciji DPS, BS, SDP I SD ne odgovara ova građanska inicijativa, pa o njoj niko još se nije niti oglašavao niti radio na istoj, naveli su iz OO Stranke pravde i pomirenja i pozvali sve pomenute, da postupe po građanskoj inicijativi.

U suprotno ćemo morati pozvati građane na protestni skup ispred Opštine Bijelo Polje, da istu u skladu sa Zakonom o mirnom okupljanju i Statutom ove opštine brane, naveli su na kraju svog saopštenja iz Opštinskog Odbora Stranke pravde i pomirenja Bijelog Polja koje je potpisao predsjednik Admir Camić.

On tvrdi da nije sporno da će džamija biti na gradskom trgu, jer je kako je istakao trg postojao i kad je postojala džamija.

 Džamija je 1944. godine od savezničkog bombardovanja oštećena a godinu dana kasnije odlukom vlasti srušena i zatrpani grobovi. Mi smo na stanovništvu da se samo može razgovarati, kako u inicijativi tražimo da se podigne džamija.Nijesmo otvoreni za neke predloge kao što su da se pravi tabla sa oznakom da je tu postojala džamija ili pokrivanje staklom preko temelja. Mislimo da takav objekat ne može ugroziti nikoga i samo može donijeti i na turističkom dijelu benefite gradu. Smatramo da džamija ova ne mora biti samo za vjerske obrede i da može biti za turističku valorizaciju – zaključio je Camić.

Novinar: Milovan Novović

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor