Smjene shodno rezultatima, a ne partijskoj liniji

U Upravi za inspekcijske poslove izvršiće se kadrovske promjene u smislu da zaslužni kadrovi dođu na pozicije, a ne podobni, uradiće se interne provjera rada inspektora i zaposliti novi kadar što će omogućiti punu zakonitost u radu, saopštio je u razgovoru za Dan prioritete u radu vršilac dužnosti (v.d.) direktora Uprave Ilir Harasani.

Kaže da će smjene vršiti na osnovu rezultata rada, a ne partijske linije, ali i da će preispitati disciplinske postupke koje je bivši direktor Alija Košuta sa glavnim inspektorima pokrenuo protiv pojedinih inspektora.

Ukazao je i na partijsko zapošljavanje u Upravi, te preispitivanje spornih ugovora o djela.

“U našem radu prioritet će biti zakonit rad inspektora i pokretanje svih raspoloživih mehanizama za internu kontrolu njihovog rada. Stogaće jedna od prvih stvari biti osnivanje internog revizornog organa koji će raditi na sprečavanju korupcije i mita u samoj instituciji. Naravno, trudićemo se da predane profesionalce inspektore nagradimo za vrijednost i efikasnost na terenu, a za one koji neopravdano zaostaju ili zloupotrebljavaju svoju poziciju da pokrenemo mehanizme odgovornosti”, naveo je Harasani.

Među prioritetima je formiranje elektronske baze podataka svih subjekata i objekata u Crnoj Gori, kako bi se olakšao postupak dolaženja do informacija koje su važne za efikasnije vršenje nadzora, odnosno da se oni koji su regularni rjeđe kontrolišu u odnosu na one koji često krše propise.

“Kroz proaktivno djelovanje želimo da privrednom sektoru budemo od pomoći u pronalaženju modaliteta da prilagode poslovanje propisima, dok ćemo sivo tržište težiti da smanjimo svim silama koliko je u nadležnosti naših inspekcija”, istakao je Harasani.

Harasani kaže da mu nije trebalo dugo da dođe do zaključka da je bilo partijskog zapošljavanja.

“Dan prije nego što sam stupio na dužnost v.d. direktora ove Uprave, prethodni direktor Alija Košuta je sklopio 57 ugovora o djelu. Imajući u vidu da je većina ugovoraca iz predjela Crne Gore u kojima je uticaj Bošnjačke partije dominantan, jasno je da je riječ o zloupotrebi direktorske pozicije za angažovanje ovih lica- na taj način budžet države neopravdano se opteretio, a da ne govorimo o tome što se za poslove u državnoj upravi ne može koristiti ugovor o djelu. Pritom Alija Košuta ovim mladim ljudima nije riješio egzistencijalne probleme, već im je dao neodrživa rješenja i lažnu nadu – oni niti imaju doprinose niti mogu imati radnu sigurnost s ovom vrstom ugovora”, izjavio je Harasani.

Dodao je da je to prva nepravilnost na koju su naišli jer su ti ugovori sklopljeni na štetu ovih lica i državnog budžeta.

“Na osnovu toga zatražio sam od svih pomoćnika i glavnih inspektora da mi u roku od pet dana dostave izvještaj o radu ugovorača, a takođe pozvao sam Upravnu inspekciju da izvši nadzor u našoj Upravi, kako bi se utvrdilo činjenično stanje i preduzele mjere raskida svih štetnih ugovora”, najavio je Harasani.

Poručio je da do kadrovskih promjena mora doći ako žele da povećaju efikasnost i efektivnost rada, a posebno će težiti, kako kaže, da smanje pritisak na državni budžet, kroz reviziju postojećih ugovora o djelu koji su sklopljeni u prethodnom mandatu.

Ističe da je u planu izrada novog akta o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta u Upravi.

“Postoje kadrovska rješenja zaposlenih koji rade u sistemu, a koji zbog partijske „nepodobnosti” nijesu mogli da se unaprijede, pa će se njima u narednom periodu dati mogućnost da pokažu svoju profesionalnost. Svakako, biće angažovani i eksterni stručnjaci za pojedine oblasti”, navodi Harasani.

Ispitaće disciplinske postupke

Harasani naglašava da će sve disciplinske postupke preislitati i prekinuti ukoliko su protivzakonito pokrenuti kako bi, prema njegovoj tvrdnji, odbranili prafesionalnost rada inspektora.

“Ipak, ukoliko ima i takvih disciplinskih postupaka gdje se zaista utvrdi prekršaj zaposlenog, shodio zakonu svako će morati da snosi svoju odgovornost”, zaključuje on.

Harasani dodaje da su u planu dodatna zapošljavanja inspektora, jer i u postojećoj sistematizaciji ima upražnjenih mjesta s obzirom na to da je jedan broj inspektora penzionisan, a u pojedinim inspekcijama fali tog kadra.

“Neophodna je i reorganizacija sektora u Upravi za inspekcijske poslove, jer neke cjeline broje previše zaposlenih, a u nekim fali kadra, tako da smo započeli sa rješavanjem i ovog problema”, kaže Harasani.

Izvor: RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor