Smeće iz Petnjice može u Rožaje, iako ni Rožaje ne zna šta će sa svojim smećem

Petnjica i dalje bez rješenja, komunalni otpad se i dalje transportuje na rožajsku deponiju
I pored brojnih pokušaja, lokalna uprava još nije uspjela da na prostoru Bihora pronađe lokaciju za deponovanje komunalnog otpada. Komunalno preduzeće zbog toga smeće s prostora Petnjice transportuje za Rožaje.
Predsjednik opštine Samir Agović ističe da se radi o izuzetno kompleksnom problemu koji se teško može riješiti bez donošenja nove zakonske regulative. Kaže da su sva dosadašnja nastojanja da se odredi lokacija za privremenu deponiju nailazila na otpor građana.
„Sve smo uradili da pronađemo mjesto na području Petnjice gdje bi se deponovao komunalni otpad do eventualne izgradnje regionalne sanitarne deponije o kojoj se priča godinama. Definisali smo više lokacija i uključili stručna lica sa strane da nam pruže pomoć. Međutim, svuda smo nailazili na otpor građana, uz konstataciju da niko ne želi smeće blizu svoje kuće ili imovine. Uz to, država nije donijela valjana zakonska rješenja za ovu oblast. Zato smo prinuđeni da, u skladu s postignutim dogovorom, otpad transportujemo u Rožaje, odosno na njihovu deponiju“ – kazao je Agović za „Dan“, dodajući da se ipak nada da će država konačno donijeti uredbu na osnovu koje će se definisati kako će se na najefikasniji način deponovati komunalni otpad ne samo iz Petnjice nego i sa čitavog sjevernog dijela Crne Gore.
BS: Problem je u opštinskom rukovodstvu
Iz Bošnjačke stranke su nedavno saopštili da je lokalna vlast pokazala nesposobnost da pronađe odgovarajuću lokaciju za deponovanje smeća.
„Lokalna vlast nije za devet godina uspjela da kandiduje lokaciju za privremenu deponiju što samo po sebi govori o nesposobnosti opštinskog rukovodstva. Zbog toga i imamo velike troškove za odvoz smeća za Rožaje. Nadležni prosto okreću glavu od ovog problema, misleći da to treba neko drugi da riješi. Takođe, imamo pojavu da određena količina tog smeća završava na nekim divljim deponijama, što sve zajedno nije dobro i što stvara ružnu sliku iako imamo izvanredne prirodne ljepote, privlačne za brojne posjetioce. Pozivamo nadležne da pokažu više odgovornosti i da svi zajedno nađemo valjano rješenje“ – naveli su iz Bošnjačke stranke.
U preporukama Evropske unije, koje se tiču zaštite životne sredine, izričito je zahtijevano da se mora odustati od dosadašnjeg načina odlaganja otpada, uz naglasak da postojeće deponije u velikoj mjeri remete prirodnu ravnotežu. Naznačeno je da se moraju graditi regionalne deponije i u okviru njih reciklažni centri gdje bi se vršila selekcija otpada i proizvodio određeni energent koji ima višestruko korisnu namjenu.
„Da bi se došlo do odgovarajuće lokacije za odlaganje otpada i izgradnju regionalne deponije potrebna je veća posvećenost države, jer su lokalne uprave i komunalna preduzeća nemoćni da sami na kvalitetan način riješe ovo pitanje“ – naveli su iz Komunalnog preduzeća u Petnjici.
I predsjednici mjesnih zajednica priznaju da se minulih godina nijesu mogli saglasiti oko lokacije za odlaganje otpada na prostoru Bihora.
„Gdje god bismo uperili prst, uvijek se našao neko da to ospori, jer niko ne želi smeće blizu svog dvorišta. Ovdje mora da se utvrdi javni interes i da država, uz angažman odgovarajućih stručnjaka, kaže poslednju riječ, jer se mi očigledno među sobom ne možemo dogovoriti. Ovo je javni interes i ovo pitanje ne trpi dalja odlaganja“ – istakao je predsjednik MZ Savin Bor Senad Rastoder.
izvor: Rozaje Free Press/Ocistimo Rozaje
NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor