Skupština usvojila izmijenjeni Zakon o izvršenju odluke Ustavnog suda za  majke sa troje ili više djece

Skupština je sinoć usvojila izmijenjeni Zakon o izvršenju odluke Ustavnog suda od 19. aprila 2017. kojim je propisano da oko 600 majki troje ili više djece koje su ranije, zarad sticanja prava na doživotnu naknadu prekinule ugovor na određeno vrijeme, sada ostvari pravo na novu vrstu naknade.

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić ispričao je da je akt promijenjen iz razloga što ova kategorija žena nije bila pravno prepoznata, jer je nakon ukidanja naknade po osnovu rođenja troje ili više djece uvedena nova vrsta primanja samo za one korisnice koje su imale ugovor na neodređeno vrijeme.

“Na ovaj način se sada u potpunosti izjadnačavaju u pravnom statusu”, rekao je on.

Majkama koje steknu pravo na ovu novu vrstu naknade biće isplaćena primanja za period od 12. maja, od dana kada je objavljena odluka Ustavnog suda kojom su ukinute doživotne naknade.

Kako je propisano izmijenjenim zakonom, iznos od 193 eura mjesečno predviđen je za korisnice koje su dok su radile ostvarivale mjesečnu zaradu u neto iznosu do 200 eura, a nešto veće primanje, od 264 eura imaće majke koje su ostvarivale mjesečnu zaradu u neto iznosu od 200 do 350 eura.

Najveći iznos od 336 eura primaće majke za korisnice koje su prije prestanka radnog odnosa ostvarivale mjesečnu zaradu u neto iznosu većem od 350 eura. Korisnice koje su do dana stupanja na snagu ovog zakona navršile 55 do 61. godinu života, ostvaruju pravo na naknadu do ispunjavanja jednog od uslova za sticanje prava na penziju, a majke koje su napunile 45 do 55 godina ostvaruju pravo na naknadu u periodu od pet godina.

Korisnice koje su do dana stupanja na snagu ovog zakona napunile 33 do 45 godina ostvaruju pravo na naknadu u periodu od tri godine. Nove korisnice podnose zahtjev za ostvarivanje mjesečne naknade u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Uz zahtjev za ostvarivanje prava dužne su da dostave dokaz o posljednje tri zarade za koje su uplaćeni porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreza.

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor