Search
Close this search box.

Šest biznis zona privlače investitore u Bijelo Polje

Opština Bijelo Polje je prije četiri i po godine donijela Odluku o osnivanju biznis zona u cilju privlačenja investitora i obezbjeđivanja uslova za započinanje poslova. Do sada je formirano šest takvih zona koje podrazumijevaju ograničeni građevinski uređen prostor unutar kojeg postoje svi uslovi za odvijanje određene privreden djelatnosti kazao je Radiju Crne Gore šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Opštine Bijelo Bijelo Polje Dalibor Đogović.

“U šest biznis zona: “Nedakusi”,”Cerovo”, “Vraneška dolina”, “Bistrička dolina”, “Rakonje-Ravna Rijeka” i biznis zona “Ribarevine-Poda”, potencijalni korisnici imaju povoljnije uslove za rad, prije svega zbog riješene infrastrukture (saobraćajna, komunalna, energetska i komunikaciona infrastruktura) i zbog seta poreskih olakšica sa lokalnog i državnog nivoa. Riječ je o planiranom ili organizovanom djeu zemljišta koji je podijeljeno transportnim mrežama, sa ili bez izgrađenih objekata i parcela pogodnih za privredne/industrijske aktivnosti”, saopštio je Đogović, napominjući da je Biznis zona “Cerovo” trenutno angažovana obzirom da je odlukom Vlade na tom lokalitetu bude izgrađen regionalni krativni hub,za koji je urađeno idejno rješenje.

Prema njegovim riječima, interesovanje za bjelopoljskim biznis zonama postoji. Svaki strani odnosno domaći investitor prije svega nastoji da sazna koje sve benefite može ostvariti pokretanjem posla u nekoj od biznis zona. Među pojedinostima koje ih interesuju su i lokacije gdje će imati najmanje troškova i gdje će moći da dobiju dozvolu za građenje objekata.

“U okviru biznis zona Opština Bijelo Polje nudi finansijske olakšice: Oslobađanje od plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, oslobađanje od plaćanja naknade za korišćenje opštinskih puteva.oslobađanje od plaćanja prireza na porez na dohodak fizičkih lica te oslobađanje od plaćanja poreza na nepokretnosti iznad 0.1% od tržišne vrijednosti nepokretnosti”, kaže Đogović.

Investitori koji posluje u biznis zoni ostvaruju pravo na korišćenje niza benefita, odnosno oslobađanja plaćanja poreza opštini/državi na određeni broj godina, što u početku značajno olakšava poslovanje.

“Sledeći benefit je u tome da svaka bizns zona ima detaljno definisanu namjenu odnosno opis koje vrste objekata mogu biti izgrađene u skladu sa Detaljnim urbanističkim planom, odnosno Prostornim planom opštine Bijelo Polje. U okviru zemljišta koje je van obuhvata biznis zona obično nemate dozvolu za građenje raznih vrsta objekata, a sve u zavisnosti od lokacije gdje se parcela nalazi. U okviru biznis zona investitor može zatražiti od Opštine odnosno države pomoć prilikom daljeg komunalnog opremanja lokacije, pa i neki vid javno-privatnog partnerstva. Obzirom na strateški cilj Vlade Crne Gore odnosno Opštine Bijelo Polje da je potrebno stimulisati više stranih investitora da investiraju u Crnoj Gori, ovaj vid podrške je itekako poželjan”, ističe naš sagovrnik.

Đogović napominje da ukoliko investitor želi da posluje u okviru biznis zone, obavezan je da zaposli minimum pet radnika sa evidencije Zavoda za zapošljavanje CG – PJ Bijelo Polje, a u skladu sa Ugovorom koji definiše međusobna prava i obaveze i koji investitor potpisuje sa Opštinom Bijelo Polje.

Da bi eventualni investitor ostvario parvo na benefite biznis zona treba da se obrati Sekreterijatu za preduzetništvo i ekonomski razvoj gdje će dobitisve potrebne formulare i informacije o svim pojedinostima korišćenja biznis zona.

“Popunjen prijavni formular sa pratećom dokumentacijom u štampanoj formi se predaje na adresu Sekretarijata za preduzetništvo i ekonosmki razvoj – sektor biznis zona (Ul. Nedjeljka Merdovića bb, 84000 Bijelo Polje). Takođe, navedeni prijavni formular kao i informacije o biznis zonama zainteresovani investitor može preuzeti na posebnoj internet stranici opštine Bijelo Polje namijenjene za investitore: (http://invest.bijelopolje.co.me/index.php/mn/) kao i u okviru prostorija Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje (Ul. Slobode bb, 84000 Bijelo Polje, kancelarija br. 24”, ističe Đogović.

Kako ne bi bilo nejasnoća i zloupotreba te lošeg tumačenja radnje koju je potrebno da investitor preduzme kako bi ostvario benefite biznis zona usklađene su sa Zakonom o kontroli državne pomoći i jasno propisuju uslove koje je neophodno ispuniti kako bi investitor bio oslobođen plaćanja poreskih dažbina. Koraci za apliciranje su pojednostavljeni a u planu je unaprjeđenje samog procesa od apliciranja do potpisivanja ugovora o korišćenju biznis zona, i gdje je to zakonski moguće ubrzamo process,pojašnjava šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj.

Prema njegovim riječima lista benefita koje ostvaruju korisnici biznis zona nijesu zanemarljivi.

“Među najznačajnijim benefitima su: Oslobađanje/obustava od plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, oslobađanje/obustava od plaćanja naknade za korišćenje opštinskih puteva,oslobađanje/obustava od plaćanja prireza na porez na dohodak fizičkih lica,oslobađanje/obustava od plaćanja poreza na nepokretnosti iznad 0.1 % od tržišne vrijednosti nepokretnosti, oslobađanje/obustava plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na zarade (doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinos za zdravstveno osiguranje, doprinos za osiguranje od nezaposlenosti) i doprinosa za Fond rada te oslobađanje/obustava plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica”, navodi Đogović.

Opština Bijelo Polje je u proteklom periodu imala više zahtjeva za upis i korišćenje biznis zona od kojih su neki trenutno u proceduri. Korisnici koji su već koristili benefite biznis zona i potpisali ugovore sa Opštinom Bijelo Polje ispunili su svoje ugovorne obaveze prema Opštini i ostvarili značajna poreska oslobođenja.

“Smatramo da je potrebno dodatno marketinški promovisati dostupne biznis zone u Bijelom Polju, što i činimo u svakoj prigodnoj situaciji, a cilj nam je da imamo više korisnika biznis zona. Takođe, očekujemo da sa državnog nivoa bude organizovano više sastanaka na kojima bi se diskutovalo o efektima koje stvaraju biznis zone, pa možda i eventualne dopune Uredbe o biznis zonama kako bi dodatno podstakli investitore. Ono na čemu treba raditi u narednom periodu jeste dalje komunalno opremanje biznis zona”, ističe Đogović.

IZVOR:RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor