Sekulović: Crna Gora spremna da doprinese stvaranju čvrstih veza u regionu

Na Forumu usvojena Podgorička deklaracija, dokument kojim zemlje učesnice izražavaju odlučnost da smanje ilegalne migracije koje ugrožavaju ljudska prava i integritet, da očuvaju ličnu i javnu bezbjednost, stabilnost, sistem socijalne zaštite i životnu sredinu

Crna Gora je spremna da uloži sve napore da doprinese stvaranju čvrstih političkih veza i odnosa među susjednim državama, kako bi bio ostvaren cilj koji nas približava integracionim standardima. U tom smislu, regionalne inicijative, među kojima i MARRI već duže od decenije, predstavljaju priliku za jačanje veza i zajedničkih vrijednosti na putu ka Evropskoj uniji, poručio je ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović na godišnjem MARRI Regionalnom forumu ministara unutrašnjih poslova zemalja članica, koji se održao u Podgorici.

Kako je saopšteno iz MUP-, ovogodišnji MARRI Regionalni forum okupio je veliki broj učesnika iz svih zemalja Zapadnog Balkana, a jedan dio je učestvovao i putem online platforme.

„Želim da naglasim značaj regionalne saradnje kroz MARRI forum, koji je prilika i da zajednički sagledamo aktivnosti ove inicijative i ocijenimo postignuti napredak i rezultate. Imajući u vidu izazove koje zemlje Zapadnog Balkana dijele, kao i globalnu bezbjednosnu sitauciju, siguran sam da pitanja koji se tiču migracija, azila i raseljenih lica, neće biti manje aktuelna u vremenu koje je pred nama, kazao je Sekulović.

Istakao je da je Crna Gora tokom svog predsjedavanja prepoznala potrebu za jačanjem inicijative i njene vidljivosti u međunarodnim okvirima i na taj način pokazala da je potrebno aktivno angažovanje država učesnica i jačanje sekretarijata MARRI centra, kao preduslov za ostvarivanja rezultata od interesa za sve države na Zapadnom Balkanu.

„Crnogorski prioriteti su bili definisani tako da uvažavaju potrebe svih MARRI učesnica u oblasti unapređenja procedura za azil, saradnje u oblasti readmisije, integrisanog upravljanja granicom i borbe protiv trgovine ljudima. Takođe, posebna pažnja je bila posvećena aktivnostima vezanim za unutrašnje funkcionisanje Inicijative i Regionalnog centra“.

Sekulović je čestitao ministru Oliveru Spasovskom i Sjevernoj Makedoniji na preuzimanju jednogodišnjeg predsjedavanja ovom inicijativom i ponovio spremnost Crne Gore da nastavi sa angažovanjem, kako bi afirmisala regionalnu stabilnost i ubrzavanje integracionih procesa.

Ministar u Vladi Sjeverne Makedonije Oliver Spasovski je istakao da je Regionalna inicijativa za migracije, azil i izbjeglice (MARRI) u prethodnom periodu pokazala da zemlje regiona mogu aktivno da sarađuju i kroz konstruktivnu diskusiju donose odluke koje su korisne za region.

Naglašavajući da je MARRI nesumnjivo uspješni regionalni projekat koji je potreban regionu, a s obzirom da je Sjeverna Makedonija formalno preuzela predsjedavanje inicijativom MARRI u narednom jednogodišnjem periodu, predstavio je neke od projekata, ideja i inicijativa, koji su planirani kao važni tokom makedonskog predsjedavanja.

„Potrebno je osigurati održivost ideja pretočenih u konkretne aktivnosti, poručujući tako našim partnerima i donatorima da mogu imati poverenje u MARRI, u regionu Zapadnog Balkana, a time i u svakog od učesnika pojedinačno“, rekao je Spasovski.

Saopštio je da će najveći akcenat biti stavljen na finalizaciju procesa razvoja nove moderne MARRI strategije za period 2021.-2024, kako bi se pokazao kapacitet za razvoj srednjoročnih i dugoročnih aktivnosti, kompatibilnih za prilagođavanje mogućim izazovima.

Na Forumu je usvojena Podgorička deklaracija, dokument kojim zemlje učesnice izražavaju odlučnost da smanje ilegalne migracije koje ugrožavaju ljudska prava i integritet, da očuvaju ličnu i javnu bezbjednost, stabilnost, sistem socijalne zaštite i životnu sredinu.

Podgoričkom deklaracijom zemlje članice MARRI-ja, zahvalile su se Crnoj Gori na uspješnom predsjedavanju, te na proaktivnom unapređenju zakonodavnog okvira u oblasti migracija, azila i trgovine ljudima.

Izvor: Vijesti.me

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor