Sa predstavnicama UN-a o uticaju korone na zatvorsku populaciju

Instituciju Zaštitnika posjetile su savjetnica za ljudska prava UN sistema u Crnoj Gori Anjet Lanting i predstavnica Misije UNICEF-a u Crnoj Gori Nada Đurović, koje su razgovarale sa zaštitnikom Sinišom Bjekovićem i glavnom savjetnicom u sektoru za prevenciju i zaštitu od torture Mirjanom Radović. Tema razgovora bilo je istraživanje UN sistema o položaju ranjivih grupa tokom pandemije, s fokusom na pravima osoba u prostorijama zadržavanje, pritvorskim jedinicama i zatvoru, uključujući i maloljetnike u Crnoj Gori.

Predstavnice UN –a zanimala su zapažanja NPM-a o uticaju koronavirusa na uslove boravka i poštovanje prava pritvorenih lica i zatvorske populacije.

Zaštitnik je govoreći o preduzetim aktivnostima u izmijenjenim uslovima rada tokom 2020 godine, ukazao da je primijećeno zalaganje UIKS-a da se obezbijede tehnički uslovi za kontakte zatvorenika sa članovima porodice, ali da je data preporuka da se postojeće stanje dodatno unaprijedi.

“Naišli smo na zalaganje i razumijevanje uprave zatvora, ali smo svjedoci da su imali otežavajuće oklonosti zbog velikog broja inficiranih službenika, što je moralo uticati na organizaciju rada, odnosno utvrđivanje prioriteta”, rekao je Bjeković.

Zaštitnik je iskazao očekivanje da bi veliki obuhvat vakcinisane zatvorske populacije i unaprijeđeni tehnički uslovi, mogli uticati na unapređenje situacije po ovom pitanju.

On je podsjetio i da je Evropski sud za ljudska prava u jednoj presudi našao da je osam mjeseci odvojenosti i prekida komunikacije roditelja sa djeteteom neprihvatljivo dug period i da se situacija kod nas mora mijenjati.

Tema razgovora bio je i period izolacije za nove zatvorenike, a s tim u vezi glavna savjetnica Mirjana Radović pojasnila je da je i prije pandemije postojao tzv period adaptacije, koji služi za medicinsku, bezbjednosnu i psihološku procjenu i kategorizaciju u koju klasifikacionu grupu će osoba biti smještena.

“U tom smislu, mi nismo našli da je ovaj period adaptacije i izolacije sam po sebi uzrokovao neke ozbiljnije povrede prava, posebno kada se to tiče smještajnih uslova, dostupnosti vode, hrane, izlaska na čist vazduh i sl”, navela je ona.

Generalno posmatrano, a što je saopšteno i na nedavno održanom skupštinskom Odboru za ljudska prava, Zaštitnik je saopštio da se UIKS dobro nosio sa ovom kriznom situacijom, “te nismo zabilježili više fizičkih obračuna i drugih incidentnih situacija tokom trajanja pandemije”. Sa druge strane, bilo je pritužbi u kojima je ukazivano na nedovoljnu dostupnost svih zaštitnih mjera u vezi sa očuvanjem zdravlja. Na sastanku je razgovarano i o uslovima koji vladaju u prostorijama za zadržavanje u odjeljenjima i centrima bezbjednosti.

Predstavnici institucije najavili su da se ubrzo očekuje završetak godišnjeg izvještaja o radu NPM-a u kom će detaljnije biti predstavljena zapažanja u ovoj oblasti, a razgovarano je i o planovima rada u tekućoj godini, kao i o nedavno potpisanom sporazumu o saradnji sa UNHCR-om.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor