Rožajska kompanija „Kvatro RH“, pokrenula je inicijativu kod Uprave za vode da preuzme u koncesiju izvor „Lučičko vrelo

Rožajska kompanija „Kvatro RH“, koja je u vlasništvu Rešada Hodzića, pokrenula je inicijativu kod Uprave za vode da preuzme u koncesiju izvor „Lučičko vrelo“ u cilju proizvodnje flaširane vode za piće. To se može vidjeti u Predlogu plana davanja koncesija u oblasti voda za ovu godinu.

Izvorište „Lučičko vrelo“, Opšina Rožaje Uprava za vode, u ime koncedenta, zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza, raskinula je Ugovor o koncesiji po BOT aranžmanu za korišćenje dijela voda sa izvorišta „Lučičko vrelo“ za flaširanje u komercijalne svrhe sa koncesionarom „Aqua Plus Pro Vita“ d.o.o. iz Rožaja. Nakon raskida ugovora, podnijet je zahtjev od strane preduzeća „Kvatro RH“ d.o.o. iz Rožaja, u vezi pokretanja inicijative za dodjelu koncesije za izvorište „Lučičko vrelo“. Izvor „Lučičko vreloˮ se nalazi na sjevernim padinama Kosmatice, pored samog korita lijevog kraka Lučičkog potoka, sjeverozapadno oko 1.350 metara od sela Lučica. Od izvora Lučičko vrelo, prema istoku, nastavlja se dolina Lučičkog potoka do kote 1266 m.n.m., odakle naglo skreće na jugozapad do sela Lučica. Lučičko vrelo se nalazi oko 7 km vazdušne linije sjeverno od Rožaja u izvorišnoj čelenci Lučičkog potoka čije vode direktno otiču u Grahovsku rijeku na Sastancima – piše, između ostalog, u dokumentu.

Dodaju da se s obzirom na to da se radi o planinskom prostoru može reći da fabrika i izvorište ima dobar položaj.

Objekat za proizvodnju flaširane vode sa poslovnom zgradom i pomoćnim objektima (mašine, oprema, alati i pribor) u vlasništvu je podnosioca inicijative. Izvorište se nalazi na zemljištu u državnoj svojini. Na samom izvorištu sagrađena je kaptaža u vidu betonskog rezervoara iz kojeg se voda distribuira cjevovodom do fabrike za proizvodnju i flaširanje vode. Za koncesiju se traži dio izvorskih voda, koje će se koristiti za potrebe flaširanja vode u komercijalne svrhe. Izvorska voda zahvatala bi se na samom izvorištu postojećom kaptažom. U zavisnosti od zahtjeva tržišta, u početnom periodu, planirano je flaširanje 5,5 miliona litara vode godišnje… – navodi se u dokumentu. Ističe se da je investicionim projektom za proizvodnju flaširane vode, koji je urađen od strane podnosioca inicijative, dokazana ekonomska održivost investicionog ulaganja, koja se otplaćuje u trećoj godini. Zapošljavanjem novih 20 radnika u okviru fabrike, tvrde da se djelimično se rješava i pitanje nezaposlenosti u opštini Rožaje.

Za potrebe formiranja startnog bilansa stanja korišćeni su podaci o ulaganjima koja se predviđaju realizovati u okviru Projekta „Proizvodnja flaširane vode“ kako iz sopstvenih, tako i iz kreditnih sredstava. Projekcije bilansa uspjeha, po godinama, bazirane su na pretpostavkama rasta prihoda i troškova i takođe upućuje na održivost investicije. Investitor ima puno pravo da uđe u realizaciju predmetne investicije, jer kao što pokazuje projekcija bilansa uspjeha za period od sedam godina, može se očekivati ostvarenje sasvim zadovoljavajuće visine stope profita. Na osnovu ekonomskog toka projekta izvodi se analiza ekonomičnosti i rentabilnosti. Neto primici predstavljaju razliku ukupnih prihoda koje projekat ostvari u periodu realizacije uvećanih za ostatak vrijednosti proizvodnje i godišnjih troškova uvećanih za startna investiciona ulaganja od 1.090.000 eura. Cjelokupna investicija (kreditna sredstva 250.000 eura i sopstvena sredstva 840.000 eura) vraća se u trećoj godini otplate kredita, što ukazuje na visoku profitabilnu djelatnost i visoku akumulativnost – piše u dokumentu uprave za vode.

Izvor:Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor