Rješiti vlasništvo, pa zaštititi Solanu

Rješavanje pitanje vlasništva Ulcinjske solane, kao neophodnog preduslova njene zaštite predstavlja jedan od najvećih ekoloških prioriteta u Crnoj Gori, smatraju u Koaliciji 27, koja okuplje 20 organizacija civilnog društva.

 
Foto: CZIP
Koalicija, čiji je cilj praćenja procesa pregovora u okviru pregovaračkog poglavlja 27. podržala je peticiju za zastitu Ulcinjske solane koju su pokrenule njene članice, Društvo Martin Šchneider Jacoby i Centar za zaštitu i proučavanje ptica.

Tom peticijom od Savjeta za privatizaciju traži se konačno rješavanje pitanja vlasništva Ulcinjske solane kao neophodnog preduslova za njenu zaštitu.

Iz Koalicije podsjećaju da Ulcinjska Solana pripada grupi najvećih solana na Mediteranu i da je posljednjih 15 godina predmet posebne pažnje ornitoloških istraživanja koja jasno ukazuju da je to područje najznačajnije stanište za ptice na istočnoj obali Jadrana, kako za gniježđenje i zimovanje, tako i kao odmorište tokom njihove seobe ka Africi i nazad.

Ocjenjuje se da je uzimajući u obzir značaj tog područja kao prostora izrazitih prirodnih vrijednosti, kako biodiverzitetskih tako i pejzažnih, ono u strateškim dokumentima prepoznato kao potencijalno zaštićeno područje.

Solana je, kako smatraju, idealan primjer sinergije ekonomskog iskorišćavanja prostora (proizvodnje soli) i zaštite prirode.

U Koaliciji ocjenjuju da samo funkcionisanje ove fabrike i proizvodnja soli omogućava opstanak pticama na tom području i da je ona primjer održive proizvodnje, jer je zasnovana na djelovanju sunca i vjetra.

„Propadanje Ulcinjske solane počelo je još 2005. godine, kada je tamošnje postrojenje za proizvodnju soli za simboličan iznos kupio Investicioni Eurofond i uveo ga u stečaj, pokušavajući da ga preproda zajedno sa zemljištem za mnogostruko višu cijenu investitoru koji bi gradio turističke komplekse na toj izuzetno atraktivnoj lokaciji“, kaže se u saopštenju Koalicije.

Ocjenjuje se da je kao posljedica tog procesa Ulcinjska Solana nakon 80 godina aktivnog rada, prestala sa proizvodnjom soli, odnosno upumpavanjem morske vode, što se značajno odrazilo na opstanak ptica na ovom području.

„Kako opstanak bogatstva biodiverziteta Ulcinjske solane zavisi isključivo od proizvodnje soli neophodno je ponovno pokretanje proizvodnje soli fabrike, koja je nekada zapošljavala i do 400 radnika, od izuzetnog značaja, ne samo za ptice, već i za lokalno stanovništvo, njihove porodice ali i nacionalnu ekonomiju“, navodi se u saopštenju.

U Koaliciji smatraju da ponovno pokretanje proizvodnje i zaštitu ovoga područja koči neriješena situacija oko vlasništva nad zemljištem Solane.

„Rješavanje pitanje vlasništva Ulcinjske solane kao neophodnog preduslova njene zaštite predstavlja jedan od najvećih ekoloških prioriteta u Crnoj Gori! Nerješeno pitanje vlasništva nije samo pravna prepreka za zaštitu ovog lokaliteta već i za ulaganja zainteresovanih investitora u ponovno pokretanje proizvodnje soli“, ističu iz Koalicije.

Oni cu ocijenili da bi konačno rješavanje tog pitanja i postupanje po zahtjevu suda na koji se čeka još od 2013. godine, bio potez kojim bi država pokazala da je posvećena ispunjavanju kriterijuma iz oblasti vladavine prava, na čemu i Evropska komisija insistira kao jednom od osnovnih uslova za pridruživanje naše države Evropskoj zajednici.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor