Search
Close this search box.

Rekordno interesovanje za devetu generaciju Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem

Više od tri hiljade visokoškolaca prijavilo se za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem. Ove godine je rekodrno i  oglašavanje slobodnih radnih mjesta – čak 12 i po hiljada poslodavaca, iz privatnog i javnog sektora sa teritorije Crne Gore, je zainteresovano da zaposli svršene studente. Sudeći po brojkama moglo bi se zaključiti da epidemija novog virusa Covid 19 nije obeshrabrila ni poslodavce, koji su ove godine oglasili najviše upražnjenih mjesta do sada, niti buduće korisnike.

Po ustaljenoj proceduri, narednih dana slijedi uparivanje korisnika programa i poslodavaca. Program zvanično počinje 15. januara i traje do 15. oktobra 2021. godine.

Pravo na stručno osposobljavanje imaju osobe sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja, odnosno sa visokim obrazovanjem, i koje su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje

Stručno osposobljavanje svršenih studenata traje devet mjeseci tokom kojih oni obavljaju praksu kod poslodavaca a priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci. Za period  od devet mjeseci država svakom korisniku isplaćuje mjesečnu naknadu u visini polovine prošlogodišnje prosječne plate u Crnoj Gori. Po završetku programa korisnici imaju mogućnost polaganja odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem.

Cilj Programa je da olakša prelazak mladih iz svijeta obrazovanja u svijet rada kroz pružanje mogućnosti za dodatno sticanje znanja, vještina i kompetencija. Program treba da doprinese i smanjenju nezaposlenosti mladih, sa kojim se suočava čitava Evropa, kao i da pruži smjernice ustanovama visokog obrazovanja u koncipiranju upisne politike.

Podsjećamo,  kroz prethodne programe više od polovine korisnika programa je ostalo da radi kod istog ili našlo posao kod drugog poslodavca.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor