Rekonstruisaće put Mateševo–Kolašin

Izgradnja, odnosno rekonstrukcija puta od Mateševa do Kolašina, kao prilaznog puta prioritetnoj dionici auto-puta Bar-Boljare planirana je za ovu godinu, saopšteno je Pobjedi iz Ministarstva kapitalnih investicija. Tender za rekonstrukciju tog putnog pravca još uvijek nije raspisan, a iz ovog vladinog resora su naveli da je postojeći put Mateševo–Kolašin kategorisan kao regionalni put i predstavlja vezu dionice auto-puta Podgorica–Mateševo sa mrežom magistralnih puteva ka sjeveru Crne Gore.

Plan

„Rekonstrukcijom ovog putnog pravca, povećaće se bezbjednost odvijanja saobraćaja na samom putu i obezbijediti kvalitetnija povezanost auto-puta sa postojećom putnom mrežom“, saopštili su iz Ministarstva kapitalnih insvesticija.

Iz ovog resora navode da se kao i svakoj drugoj investicionoj aktivnosti i realizaciji ove pristupa sa posebnom pažnjom i odgovorno, i uz puno poštovanje svih propisanih uslova.

„Izgradnja ovog putnog pravca će započeti nakon izdavanja građevinske dozvole i završetka tenderske procedure i izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova. Početak izgradnje ovog putnog pravca je planiran za tekuću godinu“, kazali su iz Ministarstva kapitalnih investicija.

Dionica regionalnog puta, od Kolašina do Mateševa, je duga oko devet kilometara, a ovaj putni pravac je i u postojećem stanju kategorisan kao regionalni.

„U skladu sa projektantskim cijenama i predračunom iz projekta, rekonstrukcija će koštati oko 5,2 miliona eura“, naveli su iz Ministarstva.

Iz ovog vladinog resora su pojasnili i zašto rekonstrukcija ovog puta nije započeta ranije.

„S obzirom na to da postojeći put Mateševo – Kolašin predstavlja vezu dionice Smokovac – Mateševo auto-puta Bar – Boljare sa mrežom magistralnih puteva ka sjeveru Crne Gore to njegova rekonstrukcija kojom treba da se obezbijedi kvalitetnija veza sa većom protočnošču nije bila jedna od prioritetnih aktivnosti u proteklom periodu, budući da je namjenski povezana za eksploataciju auto-puta, pa je samim tim i ostavljena da se realizuje pararelno sa završnim radovima na predmetnoj dionici auto-puta“, rekli su iz Ministarstva.

Projekat

Naveli su da je urađen glavni građevinski projekat na mjestima na kojima je intervenisano sa ciljem poboljšanja elementa puta i urađena je revizija projekta. Predstavnici Ministarstva najavili su da je na osnovu projekta potrebno pokrenuti postupke eksproprijacije.

„U građevinskom smislu, intervenisalo se na četiri pozicije, od kojih je jedna obuhvatila sanaciju postojećeg klizišta. Na ostalima se, pored poboljšanja elemenata i uslova vožnje, intervenisalo i na zaštiti kosina i rješavanju odvodnjavanja. Pored toga, obnovljen je habajući sloj i predviđena je zamjena postojeće saobraćajne signalizacije i opreme na cijeloj dužini od devet km“, naveli su iz Ministarstva.

Prvobitni rok za završetak radova na prioritetnoj dionici auto-puta od Smokovca do Mateševa je bio 11. maj 2019. godine, kada je prošlo četiri godine od početka gradnje.

Aneksom ugovora o projektovanju i izgradnji ove dionice iz maja 2019. godine definisan je novi rok za završetak dionice 30. septembar prošle godine, ali je i taj rok probijen.

Još uvijek sa sa glavnim izvođačem radova na auto-putu, kineskom kompanijom CRBC nije potpisan novi aneks ugovora o izgradnji auto-puta, u kojem bi bio definisan novi rok završetka gradnje.

Iz Monteputa je Pobjedi krajem prošle godine saopšteno da se na osnovu podataka dobijenih od nadzornog organa procjenjuje da je do sada završeno oko 92 odsto radova na prioritetnoj dionici auto-puta, kao i da bi radovi na dionici od Smokovca do Mateševa mogli biti završeni do kraja ljeta, ili eventualno tokom jeseni ove godine.

Izvor: RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor