Raspisan konkurs za izvršnog direktora Aerodroma

Aerodromi Crne Gore raspisali su konkurs za izbor izvršnog direktora tog preduzeća, koji će biti otvoren 15 dana.

Foto:RTCG

Kako se navodi u oglasu, kandidat treba da ima VII-1 stepen stručne spreme, najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja i znanje engleskog jezika, srednji nivo.

Poželjno je da kandidat posjeduje iskustvo iz oblasti vazdušnog saobraćaja, ekonomije ili poslovnog upravljanja, kao i da posjeduje visoke etičke standarde i integritet.

Uz prijavu za javni konkurs, kandidat za izvršnog direktora mora da dostavi i prijavu za radno mjesto, diplomu o stečenom obrazovanju ili fotokopiju ovjerenu pred nadležnim organom, radnu biografiju, kopiju lične karte, dokaz da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja, kao i uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Pravo prijavljivanja na konkurs imaju i državljani drugih država u skladu sa zakonom.

Kandidati su dužni da kompletnu dokumentaciju i dokaze dostave u originalu ili u ovjerenoj kopiji, u zatvorenoj koverti, na adresu Aerodromi Crne Gore, Poštanski fah 202.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Funkciju vršioca dužnosti direktora Aerodroma trenutno obavlja Ognjen Jovović, koji je na to mjesto došao nakon ostavke Ane Lončarević Badnjar.

Prethodno je prmijenjen Bord direktora, koji je razriješio Danila Orlandića sa pozicije izvršnog direktora.

Izvor:RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor