Raonić tvrdi da nema riječi o konfliktu interesa

Izvršni direktor Građanske alijanse Boris Raonić predao je kandidaturu za generalnog direktora Radio-Televizije Crne Gore (RTCG), saznaje Pobjeda. Dokumenta će, kako nam je potvrđeno, u narednih nekoliko dana da preda i bivši zamjenik glavnog i odgovornog urednika „Dana“ Nikola Marković.

On je rekao Pobjedi da još uvijek nije predao dokumenta, ali će to učiniti uskoro, jer je rok za prijavu do 19. jula.

Raonić je za Pobjedu kazao da je u ponedjeljak podnio dokumenta za tu važnu funkciju. On je rekao da je uvjeren u to da može da doprinese „izgradnji Javnog servisa u punom svom značenju i pravoj instituciji u službi građana“.

„Uvjeren sam da je u RTCG većina zaposlenih koji će doprinijeti tom cilju, bez obzira ko bude izabran na mjesto generalnog direktora“, rekao je Raonić Pobjedi.

Raonić je govoreći o onome na što bi se fokusirao kad bi došao na funkciju, kazao da mu je prvi cilj balansiranje i poštovanje profesionalnih standarda.

„Svi ostali problemi zahtijevaju više vremena“, zaključio je on.

Konflikt interesa

Boris Raonić je trenutno i član Savjeta Agencije za elektronske medije. I uslovima konkursa i Zakonom o RTCG definisano je da javni funkcioner ne može da bude imenovan za generalnog direktora RTCG.

Međutim, on je za Pobjedu rekao da nema riječi o konfliktu interesa jer bi, ukoliko ga imenuju za generalnog direktora, ostavku na tu funkciju dao u roku od 15 dana.

„U skladu sa članom 8. Zakona o sprečavanju sukoba interesa, javni funkcioner ne može biti predsjednik ili član organa upravljanja ili nadzornog organa, niti izvršni direktor ili član menadžmenta u privrednom društvu. Lice koje bude izabrano, imenovano ili postavljeno na javnu funkciju u smislu ovog zakona, dužno je da u roku od 15 dana, od dana izbora, postavljenja ili imenovanja, podnese ostavku na dužnosti, odnosno funkciju iz stava jedan ovog člana“, kazao je Raonić.

Pravno tumačenje

Članica Savjeta Javnog servisa Amina Murić radi u Građanskoj alijansi, čiji je Raonić izvršni direktor, ali i Inicijativi mladih za ljudska prava. To je partnerska organizacija GA, a Raonić je član njenog Upravnog odbora.

I Bojan Baća je i član Savjeta RTCG i Savjeta Građanske alijanse od maja ove godine – piše na sajtu ove NVO.

Predsjednica Sudskog savjeta i profesorica radnog prava Vesna Simović-Zvicer Pobjedi je rekla da nije sporno da se Raonić kandiduje za generalnog direktora Javnog servisa, čak iako među članovima Savjeta RTCG ima onih koji su uključeni u NVO čiji je on direktor, ali da se onda oni moraju izuzeti iz glasanja.

„Nema smetnje da se kandiduje, ali bi bilo neophodno da se onda ti članovi u slučaju glasanja za generalnog direktora RTCG izuzmu iz tog postupka. Imamo takve odredbe u Sudskom savjetu i drugim tijelima gdje se odlučuje o nekom licu koje treba da dođe na ključnu poziciju da, gdje god postoji razlog za izuzeće, onda to i treba da se učini“, pojasnila je Simović-Zvicer.

Kazala je da ne mora da utiče na objektivnost u radu to što njih troje dolaze iz iste NVO.

„Pitanja sa kojima se Murić i Baća bave kao članovi Savjeta drugačija su u odnosu na ona kojima se bave u NVO sektoru. Bitno je da se izuzmu iz glasanja koja se tiču statusnih pitanja direktora Javnog servisa, ali kada su u pitanju tekući poslovi koji proizilaze iz Zakona, tu ne vidim da bi bilo smetnje“, navela je Simović-Zvicer.

Savjet Javnog servisa ima devet članova, a o izboru generalnog odlučuje većina u tom tijelu. Ukoliko se Baća i Murić izuzmu, sedam članova bi se izjašnjavalo o njegovoj kandidaturi.

Uticaj

Pravni ekspert sa kojim je Pobjeda razgovarala smatra da je i pravno i etički, ali i moralno sporna Raonićeva kandidatura, jer su interesi tih osoba međusobno isprepletani.

„Raonić je morao imati, a može se reći da ima i dalje, uticaj na radni odnos Murić i Baće jer su u istoj NVO u kojoj je on izvršni direktor. Murić i Baća treba u Savjetu RTCG da glasaju o kandidaturi Raonića. Ukoliko on bude izabran, oni dalje treba da glasaju o raznim pitanjima koja se reflektuju na generalnog direktora RTCG, pa potencijalno i o njegovom razrješenju“, navodi sagovornik Pobjede.

Do izbora novog čelnog čovjeka, funkciju generalnog direktora RTCG obavlja Božidar Šundić.

Savjet Javnog servisa još se nije odlučio za modalitet za prekid radnog odnosa sa Šundićem, a za taj posao su odlučili da angažuju pravnu službu RTCG. Savjet Javnog servisa, na posljednjoj sjednici održanoj u junu, saglasio se da, ukoliko bude bilo potrebe, angažuju i nezavisne stručnjake van te kuće.

Uslovi za prijavu

Za poziciju generalnog direktora potrebno je radno iskustvo od najmanje 10 godina (120 mjeseci), kao i najmanje VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja.

Kandidat mora imati i crnogorsko državljanstvo, te uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, a koje nije starije od 6 mjeseci.

Za generalnog direktora RTCG ne mogu biti imenovani poslanici i odbornici, za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje tri godine od prestanka funkcije, lica koja bira, imenuje ili postavlja predsjednik Crne Gore, Skupština i Vlada, ali ni funkcioneri političkih stranaka (predsjednici stranaka, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri), za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje tri godine od prestanka funkcije.

Ne mogu se prijaviti ni „lica koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni ili lica koja su radno angažovana po drugom osnovu, a imaju interesa u pravnim licima koja se bave audiovizuelnim medijskim uslugama i online medijima, tako da bi članstvo takvog lica u Savjetu moglo da dovede do konflikta interesa“.

„Lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo protiv službene dužnosti, krivično djelo korupcije, prevare, krađe ili drugo krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije, bez obzira na izrečenu sankciju, ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju posljedice osude i lica koja su bračni drugovi lica navedenih u tačkama 1 do 5 ili se sa njima nalaze u krvnom srodstvu u pravoj liniji, bez obzira na stepen srodstva, u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva i srodstvu po tazbinin“, navodi se u uslovima prijave.

Izvor:RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor