Radovi na novootkrivenoj Vili Urbani

Stručni tim konzervatora Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore od početka godine radi na spovođenju preventivnih mjera na arheološkom lokalitetu Duklja.

 

Prevetivne mjere se sprovode u zapadnom dijelu grada, na novootkrivenoj Vili Urbani, koja je devastirana izgradnjom želježničke pruge. Prema arheološkim pokretnim nalazima, fragmentima amfora i staklenog posuđa, objekat datira iz 4. vijeka i za sada predstavlja jedinu otkrivenu luksuznu građevinu ovog perioda u Duklji.

Sprovođenje konzervatorskih mjera će trajati dva mjeseca, a bazirano je na prethodnim arheološkim i konzervatorskim istraživanjima sprovedenim 2017. godine, koje je Ministarstvo kulture finansiralo kroz Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

U okviru ovog projekta stručnjaci Centra za konzervaciju i arheologiju rade na zaštiti arhitektonskih ostataka do izrade finalnog konzervatorskog projekta, kojim će se ovo kulturno dobro valorizovati na način kakav zaslužuje.

Antički grad Duklja jedan je od najznačajnijih rimskih lokaliteta na tlu Crne Gore. Grad je podignut u I vijeku na platou iznad ušća rijeka Zete i Morače i u periodu rimske dominacije bio je jedan od najvećih urbanih centara u tadašnjoj provinciji Dalmaciji, kasnije provinciji Prevalis. Arheološka istraživanja na ovom lokalitetu imaju najdužu tradiciju u crnogorskoj arheološkoj nauci. Započeta su krajem 19. vijeka, prekidana i ponovo nastavljana tokom 20, da bi u 21. vijeku akcenat bio stavljen na sistematska istraživanja kapitolnog hrama.

Izvor: RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor