Prosječna plata u maju iznosila 530 eura

Prosječna zarada (bruto) u maju ove godine u Crnoj Gori iznosila je 792 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 530 eura, saopštila je Uprava za statistiku MONSTAT.

Prosječna (neto) zarada u maju u odnosu na april zabilježila je rast od 0,2 odsto, dok je prosječna (neto) zarada u maju ove godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 2,3 odsto.

Ukoliko se ima u vidu da su potrošačke cijene u maju u odnosu na april zabilježile rast od 0,3 odsto proizilazi da su realne zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,1 odsto.

Po sektorima djelatnosti, prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u maju u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sljedećim sektorima djelatnosti: Poslovanje sa nekretninama (3,6 odsto), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (2,6 odsto), Građevinarstvo (1,9 odsto), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (1,3 odsto), Informisanje i komunikacije (0,9 odsto), Trgovina na veliko i trgovina na malo (0,8 odsto), Državna uprava (0,5 odsto), Obrazovanje (0,5 odsto), Zdravstvena i socijalna zaštita (0,5 odsto), Saobraćaj i skladištenje (0,4 odsto), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (0,3 odsto), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama (0,2 odsto), Snabdijevanje električnom energijom (0,1 odsto).

Pad prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u maju u odnosu na prethodni mjesec zabilježen je u sljedećim sektorima djelatnosti: Prerađivačka industrija (3,9 odsto), Finansijske djelatnosti i osiguranje (1,4%), Usluge smještaja i ishrane (1,3 odsto), Umjetnost zabava i rekreacija (0,7 odsto), Ostale uslužne djelatnosti (0,4 odsto) i Vađenje ruda i kamena (0,4 odsto).

Izvor: Cdm

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor