Projekat ,,Naš otpad naša odgovornost“ realizovan u MZ.Zaton

Projekat,,Naš ot­pad, na­ša od­go­vor­nost” koji realizuje NVO,,Euromost“ i za koji su sredstva odobrena od strane opštinske Komisije za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama, realizovan je u Mjesnoj zajednici Zaton, gdje su na dvije lokacije  po­sta­vlje­na dva kon­tej­ne­ra.

                      Asistent na projektu „Naš ot­pad, na­ša od­go­vor­nost” Azra Džogović ka­že da je ovo pla­ni­ra­na ak­tiv­nost, a re­a­li­zo­va­na je na­kon odr­ža­ne tri­bi­ne sa gra­đa­ni­ma ove mje­sne za­jed­ni­ce, na ko­joj je uka­za­no na neo­p­hod­nost bo­ljeg ra­da na či­šće­nju di­vljih de­po­ni­ja.
Jedan kontejner je postavljen za potrebe mjesnog groblja u Zatonu, dok smo drugi kontejner postavili u mjestu Pašiće Polje, koje pripada MZ. Stanovnici ovog mjesta su zahvalili MZ Zaton, koja je predvidjela tu lokaciju, NVO Euromost koja je obezbijedila kontejnere, kao i Komunalnom preduzeću Lim, koje je uvijek na usluzi građanima – kazala je Džogović.
Komunalno preduzeće Lim obezbijedilo je i jednu komunalnu posudu zapremine pet kubika, da bi na ovom mjestu zaštitili obale rijeke Lim.
Rukovodilac u Komunalnom preduzeću Lim Senad Pačariz je kazao da su i ove aktivnosti planirane planom upravljanja otpadom na teritoriji opštine Bijelo Polje. On je apelovao na sugrađane da te posude koriste racionalno, da ih štite od uništavanja i paljenja. Obećao je da će komunalci redovno prazniti sve komunalne posude koje se nalaze na tom području.


Stanovnik Zatona Mujo Vreva kaže da su kontejneri jako bitni i nada se da se komunalni otpad više neće odlagati na obali Lima i po javnim površinama.
Pored toga što su postavljeni kontejneri, uklonjen je i otpad na čuvenoj plaži koja se nalazi u ovom mjestu, a Vreva predlaže da se ona uredi, kao i igralište za odbojku i košarku.
Igralište je neophodno kako bi se mladi sa ovog područja mogli baviti sportom što je mnogo bolje nego da postanu ovisnici od interneta ili nekih drugih poroka – istakao je Vreva.
Ovim aktivnostima su prisustvovali i članovi Ekološke sekcije Osnovne škole „Braća Ribar“ iz Zatona, koji su svojim prisustvom ukazali na značaj očuvanja Lima i životne sredine

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor