Produženje ugovora o korišćenju šuma

„Dalje odlaganje usvajanja Budžeta prijeti da ugrozi domaću privredu ne samo u segmentu šumarstva i drvne industrije, već i u mnogo značajnijem obimu u oblasti poljoprivredne proizvodnje“, ističu iz ministarstva

Vlada je na jučeranjoj sjednici dala saglasnost na zaključenje aneksa ugovora o korišćenju šuma kojima se produžava rok za izvršenje ugovora zaključenih tokom 2020. godine, za drvne mase koje su korisnici platili, ali nisu iskoristili, a gdje su ispunjeni zakonski uslovi za produženje.

Produženje ugovora je inicirala Uprava za šume Pljevlja po osnovu zahtjeva korisnika šuma, nakon čega je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izradilo predlog za Vladu za produženje ugovora koji ispunjavaju zakonske uslove za to, saopšteno je iz tog resora.

Ključni razlog kašnjenja u realizaciji poslova na korišćenju šuma u ugovorenom roku je pandemija koronavirusa i situacija da je u uslovima pandemije bilo značajno otežano funkcionisanje privrednih društava u svim oblastima, pa tako i proizvodnja u šumarstvu i drvnoj industriji, pojasnii su iz ministarstva.

Ukupna drvna masa koju će korisnici šuma realizovati na osnovu aneksa ugovora iznosi 38.879 kubika, što, kako se ističe, predstavlja značajnu količinu i upućuje između ostalog i na zaključak da privatni sektor nije adekvatno odgovorio na promijenjene uslove poslovanja izazvane krizom.

Ministarstvo napominje da određeni broj zahtjeva za produženje ugovora nije ispunjavao zakonske uslove iz više razloga: zahtjevi za produženje nijesu predati blagovremeno, ili su se odnosili na drvnu masu koja je dodjeljivana ranijih godina i koji je trebalo da budu realizovani prije pojave koronavirusa.

„Zbog velikog interesovanja korisnika šuma i činjenice da je na pragu nestašica drvnih sortimenata industrijskog drveta kojeg kao ulaznu sirovinu koriste naši drvoprerađivači, napominjemo da je postupak davanja šuma na korišćenje kako iz šuma u državnom vlasništvu tako i iz privatnih šuma uslovljen donošenjem Programa gazdovanja šumama za 2021. godinu koji usvaja Vlada Crne Gore.. Zakonom je propisano da godišnji Program gazdovanja šumama može biti donešen tek nakon usvajanja Budžeta za 2021. godinu od strane Skupštine Crne Gore, iz razloga što Budžet opredjeljuje sredstva za realizaciju Programa“, navode iz ministarstva.

Kazali su da su svjesni veličine problema sa kojim se suočavaju poljoprivrednici i zaposleni u sektorima šumarstva, drvne industrije i vodoprirede i apelovali na predstavnike Skupštine Crne Gore i sve poslanike da „imaju ovu konstataciju u vidu i da razumiju ovo obraćanje kao odgovoran pristup problemima“ sa kojima se suočavaju poljoprivredni proizvođači i privredni subjekti u granama koje resorno pokriva to ministarstvo.

„Dalje odlaganje usvajanja Budžeta prijeti da ugrozi domaću privredu ne samo u segmentu šumarstva i drvne industrije, već i u mnogo značajnijem obimu u oblasti poljoprivredne proizvodnje posebno jer je krenula vegetaciona sezona, a već smo u drugoj polovini aprila, jer i donošenje Agrobudžeta koji je već odavno pripremljen zavisi od usvajanja Budžeta“, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Vijesti

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor