Problematične česte kontrole i različita tumačenja propisa

Česti detaljni pregledi kontejnera koji idu u tranzit, prijavljivanje robe i rad u slobodnoj zoni, kao i neadekvatni rokovi za donošenje rješenja na žalbe, neki su od problema sa kojima se suočava sektor špedicije u Crnoj Gori.

Članovi Odbora Udruženja špeditera Privredne komore (PKCG) žalili su se i na rad skenera u Baru, različita tumačenja carinskih propisa, razduženje garancija, te elektronsku potvrdu istupa.

Predstavnica Uprave prihoda i carina (UPC), Tatjana Vujisić, saopštila je na sastanku u PKCG da je u toku izrada Predloga uredbe o izmjenama i dopunama za sprovođenje Carinskog zakona, koji bi uskoro trebao da stupi na snagu, kao i formiranje novih odjeljena u Upravi, čime bi se riješila većina navedenih problema.

Na sastanku je bilo riječi i o trenutno aktivnoj uredbi prema kojoj je automobile moguće cariniti samo u mjestu gdje je uvozniku registrovano sjedište kompanije, kao i o efektivnom radnom vremenu i broju inspektrora u ispostavama.

Vujisić je kazala da se intezivno radi na pitanju carinjenja novih vozila i najavila da će ta uredba vrlo brzo biti izmijenjena. Kada je u pitanju radno vrijeme carinskih ispostava, ona je podsjetila da je to interni akt koji se vrlo lako može promijeniti.

Privrednici su na sastanku govorili i o potrebi unapređenja sistema komunikacije UPC-a sa špediterskm kompanijama, dodajući da interni raspisi Uprave često sadrže instrukcije direktno vezane za način, uslove i mjesto carinjenja određene vrste roba.

Oni su objasnili da kompanije u tom sektoru nemaju uvid u te raspise, niti ih mogu staviti na uvid klijentima, već su samo usmeno informisani, zbog čega smatraju da bi od velikog značaja bilo da sve informacije, uredbe i dopisi koji se tiču uslova carinjenja budu svima dostupne i javno objavljene na portalu UPC.

“Mi osluškujemo zathtjeve privrede, kao i obim posla koje carinske ispostave imaju, pa u skladu sa tim organizujemo radno vrijeme”, rekla je Vujisić i dodala da su spremni za rad na unapređenju sistema komunikacije Uprave carina sa špediterskim kompanija.

Privrednici su tokom sastanka posebno naveli problem tumačenja zakonskih rješenja i carinskih propisa, navodeći njihovu potpuno različitu primjenu u praksi, čime se stvaraju teškoće u poslovanju. S tim u vezi, predloženo je organizovanje radionica, seminara i obuka, kako bi se ti problemi prevazišli.

Predsjednik Odbora, Darko Globarević, ocijenio je da je prethodna godina, obilježena pandemijom koronavirusa, bila teška kako za sektor logistike i špedicije, tako i za cjelokupnu privredu Crne Gore.

On je dodao da problema u poslovanju uvijek ima, kako u određenim rešenjima u zakonodavnom okviru, tako i na terenu.

Na sastanku je bilo riječi i o projektima koji će omogućiti sprovođenje tranzitnog postupka bez zadržavanja robe na granicama, što podrazumijeva elektronsku komunikaciju carinskih organa svih država EU i drugih članica Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku.

Globarević je saopštio da primjena konvencija o zajedničkom tranzitnom postupku i o olakšicama u trgovini robom pretpostavlja prethodno izmijenjene carinske propise, uspostavljanje odgovarajuće organizacione strukture i korišćenje elektronske tranzitne aplikacije kompatibilne sa evropskim Novim kompjuterizovanim tranzitnim sistemom (NCTS).

On je dodao da će se ulaskom Crne Gore u Konvenciju olakšati robna razmjena sa ključnim spoljnotrgovinskim partnerima, jer se smanjuje broj potrebnih carinskih deklaracija na jednu. Smanjiće se, prema njegovim riječima, i zadržavanje i čekanje kamionskih pošiljki na graničnim prelazima sa susjednim državama, što će prevoznicima omogućiti bolje korišćenje transportnih sredstava.

Globarević je kazao da je za uspješnu realizaciju planiranih aktivnosti neophodna i odgovarajuća priprema, kako predsuzeća, tako i UPC.

Konsultant u Međunarodnoj finansijskoj korporaciji (IFC), Ratka Stijepović, govorila je o značaju mjerenja vremena carinjenja koji je istaknut u Sporazumu o trgovinskim olakšicama Svjetske trgovinske organizacije (STO TFA).

Ona je kazala da će se u septembru to mjerenje realizovati uz tehničku pomoć IFC-a, a mjeriće se prosječno vrijeme potrebno da se okončaju procedure uvoza, izvoza i tranzita robe od momenta ulaska u carisku teritoriju Crne Gore do njenog napuštanja.

“U obzir će se uzeti ukupno vrijeme potrebno za završavanje svih formalnosti, a posebno će biti mjerena vremena svih aktera, javnih i privatnih, uključenih u pomenute postupke”, rekla je Stijepović.

Izvor: RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor