Pritužbe na policiju bile opravdane u 25 slučajeva

U izvještaju za prošlu godinu, navodi se da su, kada se sagledaju kontrole izvršene na osnovu operativnih saznanja, u 17 od 48 slučajeva utvrđeni propusti.

Dnevne novine pišu da su u tri slučaja izvještaji sa spisima predmeta dostavljeni nadležnim državnim tužilaštvima, zbog osnovane sumnje da je radnjama i postupanjem u predmetnim slučajevima sedam policijskih službenika počinilo krivična djela za koja se goni po službenoj dužnosti.

„U odnosu na tri policijska službenika spisi su dostavljeni nadležnim tužilaštvima zbog prevare u službi, u odnosu na dva policijska službenika zbog krivičnog djela zlostavljanje u sticaju sa krivičnim djelom laka tjelesna povreda, i takođe u odnosu na dva policijska službenika zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja“, stoji u izvještaju.

Navodi se da je u jednom od tih slučajeva izvještaj o izvršenoj kontroli sa spisima predmeta dostavljen i direktoru Uprave policije na dalji postupak, u cilju pokretanja disciplinskog postupka protiv dva policijska službenika za koje je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su počinili zloupotrebu položaja ili prekoračenje ovlašćenja u službi.

U osam slučajeva, u kojima su vršene kontrole na osnovu operativnih saznanja, izvještaji su dostavljeni direktoru Uprave policije u cilju pokretanja disciplinskih postupaka protiv 13 policijskih službenika, za koje je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su radnjama i postupanjem počinili teže povrede službene dužnosti.

Od 25 pritužbi građana na postupanje službenika Uprave policije, ocijenjeno je da je osam pritužbi osnovano.

U slučajevima u kojima je Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije utvrdilo osnovanost pritužbi, preduzete su određene mjere.

Analiza pritužbi podnijetih Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije ukazuje da je u prošloj godini od ukupnog broja bilo najviše pritužbi na postupanje policijskih službenika policije opšte nadležnosti, 18.

Navodi se da se preostalih sedam pritužbi odnosilo na postupanje i ponašanje policijskih službenika kriminalističke policije.

Izvor:RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor