Search
Close this search box.

Prijestonica zahtijeva hitnu reakciju državnih organa u vezi sa sporovima i postupcima sa MCP

– Pravni tim za pitanja prava svojine nad Cetinjskim manastirom gradonačelnika Prijestonice Cetinje održao je sastanak, kome su pored stalnih članova prisustvovali i predstavnici Ljubotinja, na čijoj se teritoriji nalaze crkve koje su predmeti zahtjeva Pravoslavne Mitropolije crnogorsko-primorske, eparhije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori – piše u saopštenju Prijestonice Cetinje.

Kako se navodi, na sastanku je zaključeno da državni organi nedovoljno efikasno i izuzetno sporo reaguju kada su u pitanju sporovi i postupci u kojima su stranke u sporu Prijestonica Cetinje i MCP.

Saopštenje prenosimo integralno: 

“Pravni tim je zatražio od nadležnih državnih organa hitnu i efikasniju aktivnost po pitanju svih sporova i postupaka koji se vode između Prijestonice Cetinje i Pravoslavne Mitropolije crnogorsko-primorske.

Kada su u pitanju procedure za promjenu pravnog statusa Cetinjskog manastira vode se upravni sporovi kod Upravnog suda radi poništaja Rješenja Ministarstva finansija i socijalnog staranja i to kako slijedi:

– Rješenje broj 07-2-1262/1-2021 od 09.02.2021. kojim se potvrđuje rješenje prvostepenog organa kojim se po zahtjevu Pravoslavne mitropolije crnogorsko primorske, vrši ispravka greške nastala unosom podataka iz rješenja br.UP I 05-91 od 11.04.1996. godine u kompjutersku bazu podataka, u katastru nepokretnosti, u „V“ listu Ln.br.915, na način što će se umjesto upisanog prava „korišćenje“ upisati pravo svojina manastir Sv.Petar na objektima evidentiranim na kat.parcelama br.4073, 4097, 4082/1, 4110 i 4119 u 915 K.O Cetinje I.

– Rješenje 07-1086/1-2021 od 28.10.2021. kojim se potvrđuje rješenje prvostepenog organa kojim se vrši zabilježba „Zabrana otuđenja i opterećenja na osnovu zaključka Vlade CG br.04-4317/22 od 13.09.2021. godine do okončanja postupka promjene upisa u katastarskom operatu u „G“ listu nepokretnosti br. 915 K.O Cetinje I, po osnovu Zaključka Vlade CG.

U oba slučaja Prijestonica Cetinje je podnijela tužbe.

Nadalje kod Specijalnog državnog tužilaštva u Podgorici vodi se postupak po osnovu podnijete Krivične prijave broj 07-025/21-155 od 14.10.2021. godine, koju je podnijela Prijestonica Cetinje protiv Zdravka Krivokapića, tadašnjeg Predsjednika Vlade Crne Gore, Žane Praščević Milačić, tadašnje Generalne sekretarke Vlade Crne Gore i Koče Đurišića, v.d. direktora Uprave za katastar i državnu imovinu Podgorica, zbog osnovane sumnje da su prijavljeni počinili krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 416 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika CG.

Kod Osnovnog državnog tužilaštva Cetinje vodi se krivični postupak po krivičnoj prijavi Prijestonice Cetinje protiv NN lica iz Pravoslavne Mitropolije crnogorsko-primorske i NN lica iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara zbog osnovane sumnje da su na štetu Prijestonice Cetinje kao saizvršioci počinili krivično djelo uništenje i oštećenje kulturnog dobra iz člana 253a Krivičnog zakonika.

Kod Ministarstva finansija je u toku postupak po žalbi Pravoslavne Mitropolije crnogorsko-primorske i Zaštitnika imovinsko pravnih interesa Crne Gore protiv rješenja Uprave za katastar i državnu imovinu – Područna jedinice Cetinje broj 954-119-UPI-1061/2007 od 15.09.2021. godine, kojim se u stavu jedan odbija zahtjev Mitropolije crnogorsko-primorske za ispravku pogrešno upisanog prava svojine u listu nepokretnosti br. 915 KO Cetinje I na Prijestonicu Cetinje, kao neosnovan, dok se u stavu dva odbija zahtjev MCP za brisanje Prijestonice Cetinje iz lista nepokretnosti 915 KO Cetinje I kao nosioca prava svojine 1/1 i upis Mitropolije crnogosko-primorske ili manastira Sv. Petar Cetinjski kao nosioca prava svojine 1/1, kao neosnovan.

Stoga Prijestonica Cetinje poziva Specijalno državno tužilaštvo, Osnovno državno tužilaštvo Cetinje, Ministarstvo finansija, Upravu za katastar i državnu imovinu i Upravni sud da postupaju u skladu sa svojim nadležnostima i u zakonskim rokovima donose odluke u ovim sporovima i postupcima.”

izvor:Antena:M

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor