Predsjednik Žurić priredio prijem za predstavnike NVO sektora

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić sa saradnicima upriličio je prijem za predstavnike NVO sektora.

     Predsjednik Žurić se zahvalio Nevladinim organizacijama na korektnoj  saradnji tokom sedam godina obavljanja dužnosti predsjednika Opštine Bijelo Polje.

-Lokalna uprava u Bijelom Polju će i u narednom periodu zadržani isti kurs kada je odnos prema NOV sektoru u pitanju, a koji je zauzet još prije petanestak godina. Imali smo dobre odnose na fonu realizacije projekata, ne uvijek u saglasju jedni a sa drugima oko određenih tema, ali uvijek kroz demokratsku polemiku u cilju pronalaženja najboljih rješenja za odrđene probleme društva. To je način kako funkcionišu Vladin i NVO sektor u svim državama svijeta i mislim da je Bijelo Polje dobar primjer tog rada i takvog odnosa. Bijelo Polje je jedna od prvih opština koja je prepoznala značaj civilnog sektora i Opština koja je više puta nagrađivana za toleranciju i dobre odnose sa raznim organizacijma u društvu. Mislim da smo uspjeli da kroz različita viđenja oređenih stvari, određenih rješenja podignemo taj nivo do mjere, da danas imamo veliki broj NVO u Bijelom Polju, a lokalna uprava u odnosu na svoju finansijsku snagu u značajnoj mjeri podržava inicijative NVO, a  organizacije civilnog društva svaka u svom domenu djelovanja značajno su doprinijele kvalitetu života i podizanju nivoa svijesti našeg društva, kazao je predsjednik Žurić.

    Predstavnici NVO sektora izrazili su zahvalnost predsjedniku Žuriću za korektan odnos tokom proteklih sedam godina i istakli da je saradnja bila na zavidnom nivou i poželjeli predsjedniku Žuriću sreću u daljem životu i radu obzirom da uskoro napušta poziciju predsjednika Opštine Bijelo Polje.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor