Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić održao je danas sastanak sa predstavnicima resornih inspekcijskih službi i vlasnicima mesara i živinarskih farmi na kojem je bilo riječi o zaštiti rijeke Lim.

Sa satanka je upućen apel prema privrednim društvima i prema građanima, da prestanu s ponašanjem koje devastira prirodnu okilinu i rijeku Lim, ali i sve ostale rijeke. Dogovorno je da se sačekaju rezultati analize vode koja je danas uzeta na tri lokacije, nakon čega će se preduzeti dalji koraci u cilju rješavanja ovog problema.

 Rukovodilac Radne jedince ,,Čistoća“ komunalnog preduzeća ,,Lim“ Senad Pačariz kazao je da je ovaj sastanak bio od izuzetne važnosti, a tema je bila zagađenost rijeke Lim i njegovih pritoka Lješnice, Lipnice i drigih manjih pritoka koje se ulivaju u Lim.

Mi kao predstavnici komunalnog  prduzeća Lim  iznijeli smo svoj stav po tom osnovu u cilju zaštite javnih površina, zaštite obala Lima, ali i svih pritoka. Iznijeli smo jasan stav, da smo spremni sa svom raspoloživom mehanizacijom, opremom i radnom snagom, da pružimo bilo koji vid usluge svim subjektima koji proizvode otpad, koja vjerovatno šeteti u većoj ili manjoj mjeri  i mi ćemo to kao Služba da spriječimo, odnosno obezbijedimo našu uslugu svim našim klijentima tako što ćemo postaviti komunalne posude koje su adekvatne  u zavisnoti o kojoj se otpadi radi.

 Mi ćemo obezbijediti komunalnu posudu određenog kapaciteta i zajednički možemo odrediti  dinamiku pražnjenja tih posuda i to na način kao i do sada na privremenoj gradskoj deponiji  i sve to sanirati na adekvatan način. Sigurno ćemo u saranji sa Komunalnom policijom doći do podataka koji su to odlagači takve otpadi i da će oni biti evidentirani.  Zaključak sastanka je da svi uzmemo učešće i da smanjimo zagađenost javnih površina, posebno da zaštitimo riblji fond i smanjimo zagađenost rijeke Lim i uđemo u proceduru, gdje će svi građani, a i mi kao službe učiniti  pomak, jer to je neminovnost i mi to moramo da sprovedemo, kazao je Pačariz.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor