Predloženo razmatranje uvođenja finansijske odgovornosti državnih organa u čijem radu je utvrđena povreda konvencijskog prava

Po ugledu na praksu država članica EU predloženo je razmatranje mogućnosti uvođenja finansijske odgovornosti onih državnih organa u čijem radu je utvrđena povreda Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, saopštila je zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentina Pavličić, istakavši da se time podiže stepen odgovornosti i profesionalnosti u radu državnih organa.

„Takođe kroz analizu tih presuda i kroz analizu predmeta odnosno činjenične građe koja je bila u tim predmetima, a sve sa ciljem da dođe do podizanja stepena odgovornosti i profesionalnosti u radu državnih organa predložili smo, što je i Vlada usvojila da se razmotri mogućnost uvođenja u pravni sistem države modela finansijske odgovornosti upravo onih državnih organa u čijem je radu utvrđena povreda. Šta to znači, to znači da sada kada se donese presuda, presudu izvršava Ministarstvo finansija i veoma često organ kod koga je utvrđena ta povreda bez obzira radilo se o pravosudnom ili upravnom organu, on i ne bude informisan o svemu. S tim u vezi kao zastupnik uveli smo praksu po ugledu na države Evrope i članice EU da kada presuda bude pravosnažna i kada se ona izanalizira od strane Kancelarije zastupnika, bude dostavljena onim državnim organima kod kojih je ta povreda utvrđena. Ne samo možda jednog, nego možda većine u lancu, da bi se izanaliziralo to i da ne bi došlo do budućeg kršenja. S tim u vezi predložili smo da se ta materijalna odgovornost prenese na budže

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor