Požar lokalizovan, splavarenje bezbjedno

Požar u kanjonu Tare u potpunosti lokalizovan, pa su splavarenje i rafting rijekom bezbjedni, utvrdila je Služba zaštite Nacionalnog parka Durmitor, nakon obilaska terena.

Procijenjeno je da nema opasnosti od požara po turiste koji splavare rijekom Tarom, posebno u dijelu koji je prethodnu sedmicu bio kritičan, od Žugića luke do Radovan luke,“ kazao je direktor NP Durmitor Pero Popović.

Imajući u vidu sve negativne posljedice po biljni i životinjski svijet koje izazivaju vatrene stihije, Nacionalni parkovi Crne Gore apeluju na sve korisnike prostora da se sa najvećom pažnjom odnose prema ukupnim vrijednostima zaštićenih područja, kao i da izbjegavaju aktivnosti koje predstavljaju potencijalnu opasnost za izazivanje požara.

Podsjećaju da je zbog širenja požara u kanjonu Tare, od 15. avgusta, postojala izvjesna opasnost po osobe koje splavare rijekom, od obrušavanja nagorjelog drveća i kamenja.

Izvor:RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor