Povećana cijena registracije vozila

Osiguravajuće kuće ukinule naknadu za promociju tehničkim centrima, a ovi povećali cijenu pregleda. Neki tehnički centri su to uradili već lani, a dodatno i ove godine.

Registracija motornih vozila ponovo je poskupjela zbog preraspodjele troškova između tehničkih centara za registraciju vozila i osiguravajućih kuća. U više tehničkih centara tvrde da se sada radi o povećanju od desetak eura.

Do prošle godine osiguravajuće kuće davale se tehničkim centrima provizuju od 10 odsto za prodaju osiguranja, kao i dodatnu od oko 15 odsto za takozvane troškove marketinga, odnosno naknadu da svoj tehnički centar oblijepe reklamama baš njihove osiguravajuće kuće. Agencija za nadzor osiguranja je prošle godine ograničila ovu dodatnu “proviziju”, saopštavajući osiguravajućim kućama da moraju da je ukinu.

Neke osiguravajuće kuće su lani počele da ukidaju i smanjuju ovu posebnu naknadu, a od ove godine je potpuno ukinuta. Tehničkim centrima je ovaj prihod bio veći nego usluga samog tehničkog pregleda vozila što je negativno uticalo na njihov prihod, zbog čega su povećali cijenu te usluge.Iz Nacionalnog biroa osiguravača kažu da troškove registracije čini više stavki, da su premije, porezi i takse zakonski regulisane i da nije došlo do njihove promjene.

“Na osnovu relevantnih informacija kojima raspolažemo iz branše osiguranja, ovdje ne postoji nikakva inicijativa za povećanjem premije autoodgovornosti, a svakako vas upućujemo da provjerite sa ostalim institucijama, čiji poslovi zajedno sačinjavaju ukupne troškove registracije, u kojoj mjeri njihove aktivnosti mogu u budućem periodu biti cjenovno promijenjene i kao takve uticati na ukupnu cijenu registracije”, naveli su iz Biroa.

Oni su pojasnili da je i iznos dozvoljene provizije koja se odobrava zastupnicima definisan zakonom, a da su ostali odnosi između osiguravajućih društava i tehničkih centara stvar poslovne politike i direktno dogovaraju bez posebnih ograničenja.

“Duštva za osiguranje su u zadnjih 10 godina zanačajno ulagala u razvoj same infrastrukture osiguranja, i pomogla razvoju prodajne mreže. Brendiranje, marketing promocije, istraživanja i slično su aktivnosti koje uprave društava za osiguranje odobravaju svake godine u skladu sa zadatim planovima poslovanja i ciljevima za tu godinu. U zavisnosti od toga variraju i iznosi sredstava opredijeljeni za tu godinu”, kazali su iz Biroa.

Oni navode da promotivne aktivnosti u cilju razvoja tržišta osiguranja nijesu bile direktno vezane sa registracijom vozila.

“Naša nastojanje da racionališemo troškove osiguranja, predstavlja se kao napad na tehničke centre kojim se navodno ugrožava njihovo poslovanje, a oni su zbog toga prinuđeni da to prebace na građanje kroz povećanje cijene tehničkih pregleda. Na ovaj način se vrlo tendenciozno nastoji iskriviti društveno uloga branše osiguranja u Crnoj Gori. Centri za tehnički pregled će morati da se u narednom periodu više fokusiraju na svoju osnovnu djelatnost a to je pregled tehničke ispravnosti vozila. Sa svoje stane branša osiguranja će nastvaiti ulaganje u razvoj cjelokupnog tržišta osiguranja, ne samo obaveznih osiguranje od autoodgovornosti, kako bi što bolje zadovoljili potrebe naših sadašnjih i potencijalnih klijenata”, naveli su iz Biroa.

Izvor:Vijesti

 

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor