PORUČENO SA PROTESTA IZ PLAVA:,,Vlada Crne Gore da stavi moratorijum na izgradnji svih planiranih elektrana na prostoru plavske i ostalih opština na sjeveru Crne Gore”

Danas se u mjestu Komarača kod Plava kako je i najavljeno održao protest gradjana Komarače, Skiča, Prnjavora, Plava, kao i drugih okolnih mjesta, a povodom najave koncesionara ,, Normal Kompani”  iz Podgorice, da sa izvodjačem  radova firmom , ,Vilusi”  iz Nikšića dovede mašine i materijal na ovom prostoru, da bi nastavio radove na izgradnji  minihidrocentrale na ovu rijeku.

 Danas smo ovdje da  profiterima  kažemo da ne mogu lomiti naše mostove , uništavati naše puteve, oduzimati vodu koja je izvor života za ovo stanovništvo i da  se sve ne može kupiti novcem,da naši životi I životi naših porodica  nisu na prodaju, nisu bili ni kad je mnogo teže  bilo.Opstali smo, opstaćemo i sada , ali odgovorni iz kabineta moraju doći ovdje na lice mjesta i uvjeriti se u činjenično stanje a ne u puko papirološko naklapanje samozvanih eksperata i licenciranih stručnjaka i institucija koji ovo mjesto ni na karti ne mogu pronaći i koji se velikim dijelom bave pukim prepisivanjem studija i izdavanjem saglasnosti koje nemaju nikakvog utemeljenja u faktičko stanje na ovom prostoru”, kazao je ispred odbora za odbranu rijeke Komarače  Ramo Gutić i dodao.

  ,,Naša poruka sa ovog mjesta  je da vlada Crne gore treba da nas razumije i stavi moratorijum na izgradnju ove elektrane i ostalih planiranih elektrana na prostoru Plavske  i ostalih opština na sjeveru Crne gore gdje će dugoročno štete biti veće od koristi i što će prouzrokovati siromašenje i iseljavanje ionako najsiromašnijeg dijela naše države. Nijesmo reagovali na pravi način kada su izgrađene dvije elektrane na istoj rijeci koja uzvodno  nosi drugo ime računajući da dajemo doprinos održivom razvoju naše države, iako smo bili svjesn ida će iste proizvesti negativne posledice po mještane i životnu sredinu, ali nijesmo ni slutili da neko i pomisli da se i kroz srce naselja može rijeka oduzeti i staviti u cijevi i time radi profita uništiti čitavo područje više sela i zaseoka”.

Izgradnjom postojeće dvije elektrane došlo je do presušivanja velikog broja izvora, do devastacije zaštićenog prostora u nacionalnom parku i do ekološke katastrofe u riječnom koritu, a sve ovo može  imati negativne posljedice na 27 poglavlje – zaštita životne sredine.Ovom stanovništvu su na taj način ugrožena Ustavom zagarantovana prava iz člana 23-pravo na zdravu životnu sredinu.

,,Danas smo tu da se suprostavimo suludoj ideji da se rijeka Komarača smjesti u cijevi  u dužini od približno 5 kilometara iako znamo da ona predstavlja izvor života za mještane sela Komarača, Korita, Skić I dijelom Prnjavor. Mještani ovih sela vjekovima žive od poljoprivrede , stočarstva i kontrolisane sječe šuma I sada kada su gotovo sve šume  u sastavu Nacionalnog parka Prokletije oduzimanjem rijeke koja se koristi za navodnjavanje plodnih oranica i livada i za napajanje stoke  tokom cijele godine prestaju osnovni uslovi za život na ovom prostoru i prijeti potpuno iseljavanje sa ovog prostora”.

    Zahtijevamo da se izvrši revizija sprovedenog postupka u vezi utvrđivanja javnog interesa, u vezi davanja koncesije i u vezi izdavanja građevinske dozvole , jer smatramo da je napravljeno niz propusta  od strane administrativnog aparata resornog ministarstva posebno vezano za Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu i da data saglasnost opštine Plav od 18.06.2010 godine nema valjanog pravnog utemeljenja, da je treba preispitati I staviti van snage, da je postupak eksproprijacije vođen na nezakonit način I da nije data vodna saglasnost od strane nadležnog državnog organa.

  Naša greška ne može biti to što neizmjerno volimo svoje rodno mjesto isvoju državu, a što smo u više navrata gotovo stoprocentno I dokazali I što nije teško provjeriti. Zahtijevamo da koncesionar Normal Compani  i  izvođač radova Vilusi smjesta obustave započete radove i povuku mehanizaciju do okončanja postupaka pred nadležnim organima države Crne Gore, kazao je na kraju Ramo Gutić.

Gradjanima se obratio i predstavnik NVO,,Euromost” i mreže NVO za odbranu rijeka Amel Kurbegović kao i Azra Jasavić.

Nakon završenog protesta gradjani su sa svojim automobilima izrazili svoje nezadovoljstvo i kroz grad, gdje su u velikoj koloni  sa  zvucima sirena prošli pored zgrade lokalne samouprave.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor