Poreski dug naplaćuju preko Kalićevih vozila

Pokretna imovina kompanije M Petrol, koja je u vlasništvu Rožajca Safeta Kalića, založena je zbog poreskog duga prema lokalnoj poreskoj ekspozituri u Rožajama. To se može vidjeti u podacima Registra zaloga Crne Gore, u koje je uvid imao dnevni list Dan.

Zaloga je u pisana 16. decembra 2020. godine, oko tri mjeseca prije smjene rukovodstva tog državnog organa, koji se danas zove Uprava prihoda i carina Crne Gore.

Nije poznato koliki je poreski dug u pitanju, imajući u vidu odredbe člana 16 Zakona o poreskoj administraciji koji propisuje institut poreske tajne, tako da Uprava prihoda i carina nije ovlašćena da podatke o stanju obaveza pojedinačnih poreskih obveznika objavljuje javno, bar ne onih koji nisu na crnoj listi poreskih obveznika.

Zaloga je kao obezbjeđenje duga upisana na dva vozila kompanije M Petrol, po nalogu poreske ekspoziture Rožaje. Radi se o vozilima čija je registracija istekla prije nekoliko godina.

Prema podacima Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS), kompanija M Petrol registrovana je za djelatnost drumskog prevoza tereta i posjeduje benzinsku pumpu kod Rožaja.

U podacima Uprave za nekretnine može se vidjeti da su i na nepokretnoj imovini kompanije M Petrol upisani teret Tu je i jedan od još aktivnih tereta, koji je upisan u februaru 2019. godine, po rješenju javnog izvršitelja, a zbog duga na ime uzetog kredita.

“Zabilježba rješenja o izvršenju „M-Petrol” kao suvlasnik sa obimom prava 9200/11210 upisuje se teret zabilježba Rješenja o izvršenju I.br.1707/1b od 25. oktobra 2018. godine, radi naplate novmanog potraživanja izvršnog povjerioca i to na ime duga no Ugovoru o kreditu Br.00-420-2000224.1 od 20. septembra 2010. rodine, u iznosu od 81.508 eura, sa pripadajućom kamatom i to počev od 1. avgusta 2011. godine, na do konačne isplate, na ime duga no Ugovoru o izdavanju garancije partija br.00-420-0101819.6 od 12. jula 2011. godine, iznos od 94.216 eura, sa pripadajućom kamatom i to počev od 1. avgusta 2011. godine na do konačne isplate, kao i troškovi izvršnog postupka u iznosu od 1.811 eura u korist izvršnog povjerioca Societe Ženerale Montenegro banka AD Podgorica”, piše u listu nepokretnosti.

Izvor:RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor