Popis mora biti održan ove godine

Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević je ocijenio da se tradicionalni popis stanovništva mora održati ove godine, jer se time dobijaju važni statistički podaci za kreiranje politika Vlade, ali i zbog toga što je optimalan mehanizam za čišćenje biračkog spiska.

Medojević naglašava da je popis zakonska obaveza i potreban je da bi se dobili statistički podaci o pitanjima koja su važna za kreiranje mnogih politika Vlade.

„Posebno je važan jer će biti prvi popis na kome će se građani slobodno izjašnjavati o svim pitanjima, a DPS Monstat neće biti u prilici da falsifikuje i montira rezultate u skladu sa političkim instrukcijama DPS-a. Popis je i optimalni mehanizam za čišćenje biračkog spiska od protivustavno i protivzakonito upisanih lica, koja ne zadovoljavaju rezidencijalni uslov i više od dvije godine ne žive u Crnoj Gori“, naglasio je Medojević u saopštenju.

Kako je dodao, popisivači će evidentirati sva lica koja ne žive na adresama prijavljenim u bazi podataka ličnih karata i prebivališta. Poslije toga će se formirati mješoviti (vlast-opozicija) mobilni timovi koji će izvršiti naknadnu provjeru na terenu i precizno evidentirati lica koja ne zadovoljavaju zakonske uslove da budu u biračkom spisku.

„Sve ova lica treba da imaju određeni rok da nadležnom državnom organu dostave dokaze da zadovoljavaju rezidencijalni uslov i da su greškom izbrisani iz biračkog spiska. Ažuran i zakonit birački spisak je jedan od najvažnijih preduslova fer i poštenih izbora i svako ko je protiv brisanja fantom birača, u suštini je protiv fer i slobodnih izbora, pa samim tim i protiv demokratije koja se zasniva na poštenom i tačnom iskazivanju volje birača na slobodnim izborima“, zaključio je Medojević.

Izvor:RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor