Poljoprivrednim proizvođačima u Bijelom Polju i Petnjici predstavljen Prvi IPARD javni poziv

U nastavku info kampanje o IPARD prvom javnom pozivu poljoprivredni proizvođači sa područja opština Bijelo Polje i Petnjica imali su priliku da se detaljnije upoznaju sa uslovima i kriterijumima prihvatljivosti kroz ovaj Javni poziv.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja predstavili su poziv kao i procedure za podnošenje zahtjeva kao i neophodne preduslove koji se moraju ispoštovati kako bi poljoprivredni proizvođači mogli konkurisati. Poljoprivrednim proizvođačima je pojašnjeno da kroz ovaj javni poziv koji se odnosi na primarnu proizvodnju mogu konkurisati sa projektima, čiji prihvatljivi troškovi iznose od 10.000€ do 500.000€. Podrška iznosi do 60% prihvatljivih troškova. Za mlade farmere, ispod 40 godina, bespovratna podrška iznosi 65%, dok za one koji realizuju investicije u planinskom području iznad 600 metara nadmorske visine podrška iznosi čak 70%. Javni poziv je otvoren do 15. maja 2018. godine.

Poljoprivrednim proizvođačima je ukazano da je preduslov za korišćenje sredstava podrške kroz IPARD program upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao i da već imaju određenu poljoprivrednu proizvodnju u sektorima proizvodnje: mlijeka, mesa, jaja, voćarstva, povrtarstva, ratarstva, uzgoja gljiva i pečuraka, ljekovitog i aromatičnog bilja, vinogradarstva, maslinarstva, pčelarstva, ribarstva, te su faktički obuhvaćeni svi sektori.

Ono što je izazvalo najviše interesovanja odnosi se na obavezu da svi objekti koji se grade moraju imati dozvolu za gradnju kao i da proceduru moraju završiti kod organa lokalne samouprave. Takođe, iskazano je veliko interesovanje za nabavku mehanizacije i naglašeno je da prilikom kupovine mehanizacije, mehanizacija mora biti u vlasništvu korisnika podrške, dok zemljište može biti u susvojini ili uzeto u zakup na period od najmanje 7 godina.Kroz ovaj objavljeni IPARD javni poziv poljoprivrednici pored kupoivne potrebne mehanizacije i opreme mogu izgraditi ili rekonstruisati objekte, urediti infrastrukturu na gazdinstvu, podići voćnjake, vinograde, maslinjake, izgraditi plastenike i staklenike, zatim ugraditi sisteme za korišćenje obnovljivih izvora energije i ostalo. Veliki broj poljoprivrednih proizvođača iskazao interesovanje da se prijave na javni poziv, posebno u dijelu stočarske proizvodnje, izgradnje ili rekonstrukcije objekata za držanje stoke, kako bi povećali kapacitete i ispunili uslove zaštite životne sredine i dobrobiti životinja.

Poljoprivrednicima su pojašnjeni kriterijumi koje moraju ispuniti da bi mogli aplicirati za objavljeni javni poziv. Tačnije, oni moraju imati određen broj grla ili površine pod zasadima. Za projekte iz sektora proizvodnje mlijeka – 5 krava (priplodnih grla) i/ili 50 ovaca i/ili 50 koza, sektora proizvodnje mesa – 30 goveda u tovu; 20 krmača ili 100 svinja u završnom tovu; 1.000 brojlera (pilića); 100 brojlera (ćurića), zatim proizvodnje jaja: 2.500 koka nosilja, voća i povrća (uključujući žitarice, gljive, pečurke, aromatično i ljekovito bilje) – 0,5 ha površine zasada, 0,1 ha površine zasada u zaštićenom prostoru, za proizvodnju ratarskih kultura – 1 ha površine zasada, aromatičnog i ljekovitog bilja – 0,3 ha površine zasada, proizvodnju gljiva i pečurki – 0,01 ha proizvodne površine. Za vinogradare početni uslov je 0,5 ha pod vinovom lozom, za maslinare 0,5 ha pod maslinama, za pčelare 30 pčelinjih društava, a za ribare godišnji kapacitet minimum 10 tona ribe ili školjki.

Proizvođači su informisani da se svi potrebni obrasci vezani za apliciranje na projekat mogu preuzeti sa internet stranici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i internet stranici koja je uspostavljena posebno za IPARD program – www.ipard.gov.me. Obrasci se mogu preuzeti i u regionalnim kancelarijama odjeljenja za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva i u biljnoj proizvodnji, kao i u kancelarijama Ministarstva.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor