Search
Close this search box.

“Političke promjene nijesu donijele kvalitativne pomake”

Političke promjene koje su se posljednjih godina desile u Crnoj Gori nijesu donijele kvalitativne pomake u demokratskoj konsolidaciji društva, saopštila je izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje (CGO) Daliborka Uljarević.“Čak supritno.Čini se da su nivo odgovornosti, dijaloga, pa posljedične tolerancije i demokratskih izraza značajno niži. Sva obećanja posljednje dvije vlade o unapređivanju saradnje sa organizacijama civilnog društva ostala su mrtvo slovo na papru”, smatra Uljarević.

Ona je, na forumu „Glas civilnog društva u zagovaranju promjena“ u organizaciji CGO-a, kazala da je održivost organizacija civilnog društva na istom, ako ne i na nižem nivou, nego u virijeme prethodnih vlada.

Uljarević je ocijenila da je suštinska inkluzija izostala ili je rezervisana za vlastima blizak i neuticajan civilni sektor.

Prema njenim riječima, prisutan je i problem nepoštovanja jasnih zakonskih obaveza koje se odnose na podršku NVO sektoru kao i na dostupnost informacija što je brojne NVO dovelo u izazovnu situaciju.

“Sve to uticalo je da kod nekih organizacija malo tupe kritičke oštrice i da se navikavamo na ono na što se ne bi smjeli navikavati ni u društvu ni u odnosu vlasti prema civilnom sektoru”, saopštila je Uljarević.

Ona je kazala da to latentno stanje uspavanosti odgovara nosiocima najznačajnijih funkcija u državi, kojima su interesi pojedinaca ili grupa pojedinaca iznad opšteg dobra.

“Opšte dobro postalo je periferna kategorija mnogima u civilnom drutšvu. Radne grupe u kojima učestvuju predstavnici civilnog društva se ili ne održavaju ili ne funkcionišu. To finigranje dijaloga obesmišljava bilo kakvu komunikaciju nadležnih institucija i civilnog društva”, saopštila je Uljarević.

Dukaj: U EU proces mora se uključiti civilni sektor

Ministar javne uprave Maraš Dukaj saopštio je da je za reformu javne uprave i evropske intergracije države potreban zajednički rad (državnog i civilnog sektora) kako bi se postigli zajednički ciljevi.

“Nema nijednog ministarstva, nijedne vlade ili partije koja može dovesti do uspješne integracije društva u evropsku zajednicu. U taj proces mora se uključiti civilni sektor i sve društvene snage koje pozitivno utiču na promjene kompletnog stanja u društvu”, smatra Dukaj.

On je kazao da se sistem saradnje sa NVO sektorom može uzeti kao jedan od pokazatelja demokratskog postignuća društva.

“Saradnja unutar samih NVO-a i njihovo jedinstvo oko ključnih tema je od izuzetnog značaja. Ministarstvo javne uprave vidi NVO kao strateške partnere u reformama, promišljanju i realizvanju javnih politika”, saopštio je Dukaj.

Zamjenica šefa Odjeljenja za saradnju Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Liselot Isakson rekla je da je aktivno civilno društvo ključni element svakog demokratskog sistema.

Kako je dodala, u najboljem slučaju civilno društvo je glas građana i kanal komunkacije između vladinih institucija i građana.

“Ta uloga je uvijek značajna, a posebno je bitna posebno u vremenima političke nesigurnosti. Organizacije civilnog društva imaju bitnu ulogu da okupljaju ljude, pospješuju debate potkrijepljene činjenicama, promivišu toleranciju i dijalog”, kazala je Isakson.

Ona je kazala da, tradicionalno, EU ima jaku saradnju sa lokalnim civilnim društvom u Crnoj Gori i drugim državama.

Kako je saopštila, učešće organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka zahtijeva trud sa obije strane.

“Vlada treba da prepozna značaj civilnog društva, a organizacije civilnog društva treba da igraju svoju ulogu na odgovoran i proaktivan način”, rekla je Isakson.

Izvor:RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor