Podnošenje zahtjeva za dječji dodatak za djecu do šest godina počeće u septembru

Iz Ministarstva finansija i socijalnog staranja je saopšteno da će podnošenje zahtjeva za dječji dodatak za djecu do šest godina početi u septembru.

“Uvođenje dječjeg dodatka jedan je od prvih koraka na putu ka održivim rješenjima za podršku i pomoć porodicama i dio paketa socijalnih servisa, koje Vlada Crne Gore planira da uspostavi u godini socijalne pravde. Primjena prava na dječiji dodatak počinje od 1. oktobra 2021. godine, a prvi dodatak za djecu biće isplaćen sredinom novembra”, navode iz resora Milojka Spajića.

Građani će, kako piše u saopštenju, u cilju smanjenja gužvi i obezbjeđivanja poštovanja epidemioloških mjera u centrima za socijalni rad, biti blagovremeno informisani o rasporedu prijavljivanja za dječji dodatak.

“Po dogovorenom rasporedu, potrebno je da roditelj ili staratelj dođe u centar za socijalni rad, priloži na uvid ličnu kartu i jedinstvene matične brojeve (JMB) članova porodice. Zahvaljujući Informacionom sistemu socijalnog staranja, tzv. Socijalnom kartonu, postupak priznavanja prava onoj djeci koja već primaju dječji dodatak po osnovu prava iz socijalne i dječje zaštite, kao izvedeno pravo ( iz npr. prava na materijalno obezbjeđenje ) je automatizovan, pa nije neophodno da građani ovim povodom dolaze u Centar za socijalni rad”, dodaju u Ministarstvu finasnija i socijalnog staranja.

Dakle, dodatak za djecu koja su ga i do sada primala biće isplaćivan u uvećanom iznosu, počev od oktobarskog obračuna.

Počev od oktobra, pravo na dodatak za djecu može ostvariti petoro djece u porodici.

“Na taj način će porodice koje su korisnici prava na materijalno obezbjeđenje, ostvariti pravo na dodatak za djecu i za četvrto i peto dijete u iznosu od 44 eura za svako dijete. Ovaj postupak se radi automatski kroz Socijalni karton, pa nije nephodno da građani dolaze u centar za socijalni rad kako bi ostvarili ovo pravo”, ističe e u saopštenju.

Inače, pravo na dodatak za djecu ostvaruje se u centru za socijalni rad u opštini prebivališta porodice.

“U slučaju da roditelji djeteta ne žive zajedno (razvedeni su ili razdvojeni), podnosilac zahtjeva je roditelj kome je dijete povjereno na staranje, odnosno roditelj sa kojim dijete živi, za šta je potrebno Centru za socijalni rad dostaviti dokaz, a o tome će građani biti informisani do početka podnošenja zahtjeva”, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor