Search
Close this search box.

Počela primjena zakona o majkama

Skupština Crne Gore saopštila je da je Zakon o obeštećenju bivših korisnica naknade po osnovu rođenja troje ili više djece, stupio na snagu 8. januara 2022. godine.

Podsjećaju da pravo na obeštećenje imaju bivše korisnice prava na doživotnu naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece, ukoliko im je to pravo ukinuto, korisnice naknade po osnovu rođenja troje ili više djece, kojima će, nakon stupanja na snagu ovog zakona, po sili zakona, prestati ostvarivanje prava na naknadu.

Napominju da se zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu podnosi mjesno nadležnom centru za socijalni rad, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno zaključno sa 9. martom 2022. godine.

“Korisnice prava na naknadu, kojima će nakon stupanja na snagu ovog zakona, po sili zakona prestati pravo na naknadu, zahtjev za ostvarivanje prava na obeštećenje mogu podnijeti u roku od 30 dana od dana prestanka prava na naknadu”, kazali su.

Uz zahtjev, podnosi se dokaz (rješenje Centra za socijalni rad) o obustavi prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece, dokaz da nije obveznik osiguranja kod organa državne uprave nadležnog za poreske poslove; (uvjerenje Uprave prihoda i carina) i dokaz da nije korisnik prava na penziju (uvjerenje Fonda PIO).

Isplata obeštećenja vrši se, počev od 1. aprila 2022. godine.

“Bivše korisnice prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece, koje su nakon ukidanja prava na naknadu nastavile sa korišćenjem prava na penziju, a žele da ostvare pravo na obeštećenje, dokaz o obustavljanju prava na penziju treba da obezbijede u postupku koji će utvrditi Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore”, navodi se u u obavještenju Skupštine.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor