Pljevlja: Manji porez za zemlju i objekte na selu

U Pljevljima će kroz smanjenje koeficijenta lokacije u zoni van granice DUP-a sa 0,4 na 0,10, doći do smanjenja poreza za 75 odsto za objekte na seoskom području, što će umnogome doprinijeti i uticati na promociju gradnje u područjima koja nisu u zoni urbanističke razrade

Odlukom o porezu na nepokretnost, usvojenoj na na sjednici lokalnog paralamenta u Pljevljima prošle sedmice, značajno će doći do smanjenja poreza za objekte i zemljište na seoskom području. Ova odluka počeće da se primjenjuje od januara naredne godine.

Kroz smanjenje koeficijenta lokacije u zoni van granice DUP-a sa 0,4 na 0,10, doći do smanjenja poreza za 75 odsto za objekte na seoskom području, što će u mnogome doprinijeti i uticati na promociju gradnje u područjima koja nisu u zoni urbanističke razrade. Smanjenje poreza za registrovane poljoprivredne proizvođače biće do 90 odsto.

Prema postojećoj Odluci o porezu na nepokretnost, ukupno godišnje zaduženje porezom na nepokretnosti na seoskom području za zemljište, kretalo se u rasponu od 370.000 do 420.000 eura (za period od 2015. do 2021), dok je godišnji obračun za objekte iznosio oko 110.000 eura. Ovom obavezom bili su obuhvaćeni vlasnici nepokretnosti, koji nepokretnost imaju na teritoriji opštine Pljevlja, dok se ukupan godišnji broj poreskih rješenja za zemljište kreće oko 20.000.

Najveće učešće u obračunu imaju livade sa 43,67 odsto, zatim slijede pašnjaci sa 22,65 odsto, šumsko zemljište sa 12,88 odsto, njive sa 12,15 odsto, voćnjaci sa 3 odsto i ostalo zemljište sa 5,65 odsto.

Izmjenama koeficijenata za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti – zemljišta prema kvalitetu i klasi zemljišta ukupan godišnji obračun smanjiće se za 49,55 odsto, odnosno sa 417.700 na 218.000 eura.

”Finansijske efekte izmjena ovih koeficijenata osjetiće svi poreski obveznici, bez obzira jesu li registrovani poljoprivredni proizvođači ili ne. Finansijski efekti na svakog pojedinačnog obveznika biće različiti, zavisno od strukture i površine njihove imovine – zemljišta”- istakli su iz lokalne uprave.

Obračun poreza na zemljište za poljoprivredno, šumsko i ostalo zemljište, osim građevinskog zemljišta biće umanjeno koeficijentima za klase tog zemljišta: za zemljište I klase za 23 odsto, II klase za 25 odsto, III klase za 27 odsto, IV klase za 30 odsto, V klase za 33 odsto, VI klase za 37,5 odsto, VII klase za 42,8 odsto i VIII klase za 50 odsto.

Dodatno smanjenje poreza osjetiće se kroz umanjenje koeficijenata kvaliteta poljoprivrednog zemljišta i to za livade 28,6 odsto, pašnjake 0,5 odsto.

Dodatni finansijski efekat u smislu rasterećenja poreske obaveze imaće registrovani poljoprivredni proizvođači kojima će se poreska stopa od 0,25 odsto umanjiti za 90 odsto.

U Opštini tvrde da će izmjenama i dopunom Odluke direktno uticati na značajno finansijsko rasterećenje poreskih obveznika po osnovu poreza na zemljište, a koja ni na koji način neće negativno uticati na dalje ostvarivanje nivoa naplate kao iz ranijih perioda, a koja se kretala u rasponu od 110.000-180.000 eura.

”Usvajanjem ove Odluke stvaraju se potencijalni uslovi za povećanje broja registrovanih poljoprivrednih proizvođača, povećanje proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, valorizacije prirodnih resursa, povećanja tržišne konkurencije između poljoprivrednih proizvođača, a time i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda sa teritorije opštine Pljevlja na cijelom crnogorskom tržištu. Takođe, Opština Pljevlja, kroz smanjenje poreskih obaveza za nepokretnosti na seoskom području ima za cilj da zaustavi dalji trend smanjenja broja stanovnika na seoskom području, dalju emigraciju stanovnika sa seoskog područja i da finansijski veoma značajan podsticaj, kroz rasterećenje poreskih obaveza, za budući dalji razvoj i održavanje seoskog područja”, tvrde u lokalnoj upravi.

 

 

Izvor: Vijesti.me

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor