Pljevaljska opštinska preduzeća u gubitku od 6,7 miliona eura

Radi prevazilaženja teške finansijske situacije, Opština Pljevlja donijela sanacioni plan, koji predviđa zabranu sponzorstava, donacija, stopiranje zapošljavanja i smanjenje broja zaposlenih

Ukupan kumulativni gubitak na kraju prošle godine pet pljevaljskih opštinskih preduzeća bio je 6,7 miliona eura.

To pokazuju podaci iz Iz izvještaja o radu lokalniih preduzeća čiji je osnivač Opština Pljevlja.

Preduzeće Čistoća poslovalo je sa dobitkom od 123 hiljade eura, a preduzeće Lokalni putevi, koje je prethodnih godina poslovalo sa gubicima, prošlu poslovnu godinu završilo je sa viškom u kasi u iznosu od skoro 111.000 eura.

Od svih oštinskih preduzeća Vodovod je u najgoroj situaciji jer je prošlu poslovnu godinu završio sa gubitkom od 270.182 eura, što je za preko 76.000 eura više u odnosu na 2019. godinu. Kumulativni gubitak Vodovoda iznosi 2.649.144 eura.

To preduzeće prihodovalo je u 2020. godini 1.347.345 eura, što je za oko 80.000 više u odnosu na 2019. godinu, ali su rashodi iznosili 1.617.518 eura, što je za preko 155.000 evra više u odnosu na 2019. godinu.

Vodovod je najviše prihodovao od naplate vode – 877.093 eura, dok je od radova prihodovano 299.000 eura. Više od polovine rashoda odnosi se na zarade (614.788 eura) i na poreze i doprinose (284.037 eura), dok su 188.853 eura utrošena za materijal.

Izvor: Vijesti.me

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor