Plan zapošljavanja opštine Kolašin trebao bi da doprinese većoj stopi zaposlenosti od 35 odsto

Jučerašnja javna rasprava o nacrtu strategije zapošljavanja opštine Kolašin do 2025. godine dala je inicijativu o osnivanju visokoškolske ustanove u oblasti turizma u Kolašinu, koju je uputio državnoj vlasti predsjednik SO Kolašin Milan Đukić.

„Državna vlasti bi trebala da razmotri mogućnost osnivanja visokoškolske ustanove iz oblasti turizma u Kolašinu. Za to su se, stekli uslovi, s obzirom na osnovna razvojna opredjeljenja naše opštine i na tržištu iskazane potražnje za kadrom. Lokalna administracija zajedno sa preduzećima, čiji je osnivač, ostaje najozbiljniji subjekt unaprjeđenja zapošljavanja, s obzirom na obrazovnu strukturu zaposlenih , ostvarivanja njihovih prava, zarade i uslove u kojima rade“, istakao je Đukić dodajući da nije mišljenja da je to dobro niti da je pohvalna činjenica za privredu.

Opština Kolašin, kao i preduzeća čiji je osnivač, neznatno su povećala broj zaposlenih. Pri tom nijesu ugrožene javne finansije. Jedino lokalna uprava, znači povećava zaposlenost, koja je na nivou opštine proteklih godina evidentirana kao smanjena. Niko iz Opštine nije otpušten. Nasuprot tome, imamo primjer turističkih objekata, kao što je hotel Lipka, gdje je otpušteno 40 radnika“, dodao je Đukić analizirajući situaciju u Kolašinu, kada je riječ o zapošljavanju.

U cilju rješavanja nekih od problema iz oblasti zapošljavanja, sugerisao je Đukić, potrebno je što prije donijeti Odluku o biznis zoni Bakovići.

„Sa tim se poslom kasni, pa se već više od dvije godine čeka na taj akt. Smatram i da adekvatna i pažljivo kreirana planska dokumentacija, takođe, može biti u službi povećanog kvalitetnog zapošljavanja“, zaključio je predsjednik SO Kolašin, Milan Đukić.

Prema riječima sekretara za finansije Dragana Bulatovića u Kolašinu je vidljiv, paradoks da je ta opština najveće gradilište u državi, a da stopa nezaposlenosti je među najviša u državi.

„U toj strukturu nezaposlenih dominiraju lica bez kvalifikacija ili sa nižim kvalifikacijama. Deficitarna zanimanja, s druge strane, su kuvari, konobari i zanatlije. Obrada drveta, sa većim stepenom finalizacije proizvoda, turizam i poljoprivreda neki su od prostora u kojima smo vidjeli  mogućnost za otvaranja radnih mjesta“, kazao je Bulatović.

Damjana Bulatović, članica tima koji je kreirao Nacrt Stratgija, objasnila je detalje „ programa podrške koji već postoje ili će biti uspostavljeni u lokalnoj upravi, a namijenjeni su preduzetnicima i nezaposlenim.

Šef lokalnog biroa Zavoda za zapošljavanje Aleksandar Rakočević podsjetio je da tržište rada određuju i dobra infrastruktura, komunalna opremljenost, ukidanje biznis barijera…

„Očekuje nas valorizacija brojnih investicija, a ja prepoznajem izazov nedostatka stručne radne snage, pa me raduje da je Strategija „prepoznala“ taj problem. Treba da radimo na osposobljavanju postojeće radne snage, ali i formalni sistem obrazovanja dugoročno treba tome prilagoditi“, kazao je Rakočević dodajući i da „marginalne“ grupe, među kojima su i korisnici socijalnih davanja, treba uključiti na tržište rada, ali uz obezbjeđenje perioda tokom kojeg ne bi gubili svoja prava.

On je takođe podsjetio da su preduzeća u Kolašinu tokom prošle godine zaposlila čak 27 lica sa invaliditetom.

Veselin Milošević iz iz lokalnog Biroa rada kazao je da je jedna od barijera pri zapošljavanju velika razuđenost opštine . Barijere za preduzetnike su, kaže on između ostalog, i postojanje samo tri banke u Kolašinu.

Ohrabrujuće je, ocijenili su učesnici javne rasprave, što preduzetnici sve više pokazuju senzibilitet prema osobama sa invaliditetom, pa ih i češće zapošljavaju.

Inače, podrška razvoju preduzetništva, poboljšanje usklađenosti ponude i tražnje na lokalnom tržištu rada i povećanje aktivacije socijalno ugroženih grupa, osnovni su ciljevi Nacrta Strategija zapošljavanja opštine Kolašin do 2025. godine.

Ukoliko se dostignu ti ciljevi, za četiri godine trebalo bi da broj zaposlenih Kolašinca bude za 35 odsto viši. Pokazatelji uspjeha bio bi i najmanje 260 uključenih u programe obrazovanja i osposobljavanja odraslih, kao i najmanje 20 planova za počinjanje biznisa , godišnje.

Izvor: Portal Kolašin

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor