Parlament će razmatrati 12 zakona

Crnogorska Skupština prvu vanrednu sjednicu ove godine održaće sjutra, a poslanici će razmatrati 12 zakona koje je predložila Vlada.

                                 (arhiva)

Na dnevnom redu su izmjene i dopune zakona o državnoj upravi, zdravstvenom osiguranju, zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, prevozu opasnih materija, strancima.

Poslanici će se izjasniti o zakonima o reprezentativnosti sindikata, dobrovoljnim penzionim fondovima, investicionim fondovima, kontroli državne pomoći, zaštiti konkurencije.

Izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju predviđeno je da se ugovori sa zdravstvenim ustanovama iz Zdravstvene mreže, čiji je osnivač država, zaključuju na pet, a sa drugim davaocima usluga na dvije godine.

Ugovori će se usklađivati za svaku godinu, prema pianiranim sredstvima u budžetu Fonda, po pravilu, do 31. marta tekuće godine.

Vazećim zakonom je propisano da se ugovori za pruzanje zdravstvenih usluga van Zdravstvene mreže zaključuju na godinu.

„Navedeni rok nije optimalan, imajući u vidu, prije svega stomatološke zdravstvene usluge na primarnom nivou koje su izmještene iz javnog zdravstvenog sistema i obezbjeđuju se iskijučivo zaključivanja ugovora sa privatnim stomatološkim ambulantama, kojih je više od 170 u Crnoj Gori“, kaže se u obrazloženju.

Saradnja organa državne uprave i nevladinih organizacija (NVO) biće preciznije regulisana izmjenama Zakona o državnoj upravi.

Praksa je pokazala da postoje nejasnoće kada su u pitanju pojedina rješenja sadržana u vazećim podzakonskim aktima koja regulišu ovu materiju, pa je neophodno bilo unaprijediti zakonski osnov kako bi se omogućilo preciznije normiranje tih odnosa.

„NVO se, u dijelu koji se odnosi na konsultovanje u pripremi akata javnih politika, sagledavaju kao sastavni dio ostale zainteresovane javnosti, davanjem mogucnosti za učešće u postupku javne rasprave u pripremi tih akata u dvije faze – konsultovanja koja prethodi izradi odredenog akta i rasprave o nacrtu akta“, navodi se u obrazloženju.

Važeća rješenja su u praksi uzrokovala obavezu organa državne uprave da, prilikom izrade određenog akata javne politike, objavljuju dva posebna poziva za ućešće u konsultovanju o istom pitanju – jedan za NVO i drugi za zainteresovanu javnost.

„Takvo rješenje je necjelishodno, imajući u vidu da su i NVO dio zainteresovane javnosti, pa je dovoljno da postoji jedan proces javnog konsultovanja za sve zainteresovane subjekte“, kaže se u obrazloženju izmjena Zakona o državnoj upravi.

Vlada je predložila i izmjene i dopune Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora.

Izvor: RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor