Pacijent se ugušio hranom u bolnici

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je po pritužbi porodice da je Specijalna bolnica za psihijatriju povrijedila pravo na život jednom pacijentu koji se ugušio hranom dvije godine ranije, iako su upozoreni da otežano guta i da postoji opasnost po njegov život, piše Dan.

U izvještaju Ombudsmana iz marta ove godine, ističe se da je sestra pacijenta podnijela pritužbu na postupanje bolnice u odnosu na njenog brata.

Zaštitnik je zaključio da mu je povrijeđeno pravo na život, zaštićeno članom 2 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

“Naime, Bolnica je samostalno utvrdila da je smrt kod pacijenta, inače gluvonijeme osobe sa istorijom liječenja mentalnih oboljenja u Bolnici, nastupila usljed gušenja hranom. Isti pacijent se jedanaest dana prije smrti, tokom ručka već jednom gušio hranom, kada mu je ljekarskom intervencijom spasen život”, navodi se u izvještaju.

Dalje, četiri dana prije njegove smrti, evidentirano je i da je pacijent otežano gutao, a što je sve nedvosmisleno ukazivalo da je povećana opasnost po život pacijenta.

“Iz dostavljenog izjašnjenja i dokumentacije proističe da niti jedna mjera predostrožnosti nije naložena ni preduzeta u odnosu na okolnosti koje su ukazivale da može doći do fatalne posljedice”, navodi se u izvještaju.

Takođe, Zaštitnik je primijetio da je izostalo sprovođenje temeljne istrage na nivou Bolnice u vezi smrti pacijenta, koja bi, shodno smjernicama datim u Istanbulskom protokolu, obezbijedila pouzdane dokaze za kasniju nezavisnu istragu nadležnih organa i mogla dati pouzdane odgovore na važna pitanja u vezi sa ovim smrtnim slučajem.

Ovim povodom Zaštitnik je ponovio ranije date preporuke bolnici da se zaposli nedostajuće osoblje u skladu sa prioritetima u svakodnevnom radu i preduzmu mjere na procjeni opravdanosti daljeg boravka tzv. socijalnih pacijenata u Bolnici, u skladu sa propisima.

Konačno, bolnici je preporučio i da sprovede hitnu i temeljnu istragu o smrti svakog pacijenta, obezbijedi sve dokaze u skladu sa Zakonom i smjernicama datim u Istanbulskom protokolu i obavijesti nadležne državne organe i porodicu i uspostavi protokol postupanja sa pacijentima koji su ispoljili sklonost ka gušenju hranom, u cilju preveniranja sličnih neželjenih i fatalnih posljedica u budućem periodu.

“Specijalna psihijatrijska bolnica za psihijatriju je najavila da će postupiti u skladu sa preporukom, u vezi sa čim je i preduzela korake”, kaže Ombudmsman.

Zaštitnik je ponovio i da je konkretnoj situaciji dodatno doprinijela činjenica da je bolnica godinama opterećena tzv. socijalnim pacijentima, odnosno pacijentima za čijim liječenjem je prestala potreba, ali u bolnici ostaju godinama jer ih porodica i šira zajednica ne prihvataju.

Zaštitnik, kako navode, pohvalnim ocjenjuje činjenicu da je bolnica u svakom od navedenih slučajeva bez odlaganja preduzela korake u cilju ispunjavanja datih preporuka.

Izvor:RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor