Search
Close this search box.

Ovo su svi kandidati za sudije: Ima ih iz sudova, javne uprave, advokature, neki se ranije bavili i politikom…

Na novi javni poziv za izbor četvoro sudija Ustavnog suda tokom proteklih 15 dana prijavilo se ukupno 25 kandidata. Pritom, još postoji mogućnost da neka kandidatura eventualno pristigne putem pošte, a Ustavni odbor sjutra će se sastati kako bi razmatrao listu pristiglih prijava.

Taj skupštinski odbor sjutra će imenovati i komisiju koja će biti zadužena da obavi provjeru prijava te da, na bazi toga ko ispunjava uslove, formira listu kandidata.

Nakon toga, kandidati će biti saslušani pred Ustavnim odborom. U nastavku slijedi lista svih koji su se ovog puta prijavili na javni poziv, uz detalje o njihovim dosadašnjim profesijama i angažmanima.

Marijana Aković je pravnica.

Snežana Armenko je zamjenica Ombudsmana, a ranije je bila sutkinja u Osnovnom sudu u Podgorici.

Narcisa-Maja Bošković je sutkinja Osnovnog suda u Kotoru.

Azra Cama je pravnica, a radila je u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Dragana Đuranović je pravnica, nekadašnja sutkinja sutkinja Osnovnog i Višeg suda, a ranije je bila i zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore.

Nikola Golubović je pravnik, a do skoro je bio član Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Sulejman Guči je advokat, a ranije je bio načelnik katastra u Ulcinju, te sudija Osnovnog suda u tom gradu.

Azra Jasavić je advokatica, a bila je i poslanica u Skupštini Crne Gore.

Snežana Jonica do skoro je bila direktorica administrativnog sektora u Luci Kotor, a ranije je bila i poslanica u Skupštini Crne Gore.

Fadil R. Kadrović je sudija Upravnog suda Crne Gore.

Jovan Kojičić je profesor prava i stručnjak za analizu i kreiranje javnih politika, a u jednom periodu bio je i savjetnik premijera Crne Gore za ljudska prava i borbu protiv diskriminacije.

Danica Kovačević je pravnica, a bila je i generalna inspektorka u ANB-u, pri čemu je u julu podnijela ostavku na tu funkciju.

Sanja Maslenjak je pravnica, a ranije je bila savjetnica u Ministarstvu javne uprave i Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Darko Mugoša je pravnik.

Medina Mušović je sutkinja Upravnog suda Crne Gore.

Jadranka Novaković radi u Ustavnom sudu, gdje vodi Odjeljenje za ustavne žalbe, a prethodno je bila angažovana u Vrhovnom sudu, te u DIrekciji javnih prihoda.

Zdenka Perović je bila zamjenica Ombudsmana, a prethodno je radila u Ministarstvu pravde i Ministarstvu trgovine RCG.

Savo Rašović je pravik, trenutno angažovan i kao vršilac dužnosti sekretara u Ministarstvu sporta i mladih.

Ivan Radojičić je pravnik, a radi kao savjetnik u Ustavnom sudu.

Faruk Resulbegović je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju.

Jelena Ružičić je sutkinja Upravnog suda Crne Gore, a prethodno je tu dužnost obavljala i u Osnovnom sudu u Nikšiću.

Maja Šćepanović je rukovoditeljka Osnovnog državnog tužilaštva u Kolašinu.

Amer Šukurica je advokat i predsjednik UO Zavoda za geološka istraživanja Crne Gore, a ranije se prijavljivao za direktora ASK i DIK.

Momirka Tešić je sutkinja Osnovnog suda u Kotoru.

Edmond Ujkaj je pravnik, a obavlja i funkciju predsjednika Opštinske izborne komisije u Tuzima.

Pritom, treba pomenuti kako 10 kandidata prvi put konkuriše za sudije Ustavnog suda.

Riječ je o Aković, Bošković, Cami, Goluboviću, Kardoviću, Mugoši, Rašoviću, Resulbegoviću, Šukurici i Ujkaju.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor