Otvaraju se dva centra za njegu starijih lica u Baru i Bijelom Polju

Crveni krst Crne Gore danas je održao konferenciju za novinare povodom predstavljanja rezultata istraživanja o potrebama starijih u zajednici. Na konferenciji su govorile: Jelena Dubak, generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore, Slavojka Šuković, načelnica u Ministarstvu zdravlja i doktorica Agima Ljaljević ispred Instituta za javno zdravlje Crne Gore koja je i predstavila nalaze istraživanja, saopštili su iz te organizacije.

Starije u najvećoj mjeri pogađaju usamljenost, siromaštvo, nedostatak institucionalne podrške i nepristupačnost zdravstvene zaštite.

„Stariji su po svojoj prirodi jedna od najranjivijih grupa u društvu. Rezultati istraživanja koja smo proteklih godina sprovodili govore da najveći problemi sa kojima se stariji suočavaju jesu usamljenost, loše zdravstveno stanje i siromaštvo. Kako bi se odgovorilo na njihove potrebe neophodno je unaprijeđenja dostupnosti, pristupačnosti i kvaliteta usluga za starije. Upravo kao odgovor na takve potrebe, zodovoljstvo nam je da najavimo otvaranje dva centra za njegu starijih lica u Baru i Bijelom Polju koji će pružati set inovativnih usluga socijalne i zdravstvene zaštite za starije na lokalnom nivou. Sredstva za rad ovih centara za naredne dvije godine obezbijedili smo uz podršku Evropske unije i Austrijske agencije za razvoj, a u okviru EU regionalnog projekta „Inovativne usluge podrške za starije u zajednici“ koji sprovodimo u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja i Austrijskim Crvenim krstom“, istakla je Dubak.

Istraživanje o potrebama zajednice koje smo sproveli od marta do juna, kao rezultat treba da da preporuke za rad ovih centara kako bi se na što bolji način odgovorilo na potrebe starijih.

Šuković je kazala kako je Ministarstvo zdravlja je zahvalno na ovoj inicijativi Crvenog krsta Crne Gore i nastaviće da podržava slične programe. Kao što i rezultati istraživanja pokazuju, otvaranje centara je neophodno i posebno je zanimljiv inovativni pristup usluga za starije sa demencijom.

„Sve veći broj starijih u populaciji, njihova mentalna i fizička očuvanost učinile su da se ova populaciona grupa prepozna kao važan društveni potencijal i inicirale su potrebe inoviranja usluga koje se njima pružaju. S tim u vezi, neophodno je uvažiti iskazane potrebe ovog dijela populacije, zbog čega je realizovano istraživanje potreba starijih osoba i onih koji se brinu o njima. Podaci su pokazali da su starije osobe identifikovale, prema prioritetima: značaj kompetentnog, kvalitetnog i adekvatnog zadovoljenja zdravstvenih potreba, riješavanje problema izolovanostii, socijalnog zanemarivanja i sličnih faktora rizika koji vode u depresiju, značaj informisanja i edukacije, naročito u oblastima u kojima su insuficijentna njihova znanja i vještine, kao što su ponašanje i generalno mentalno zdravlje (zbog čega su kao vrlo značajno identifikovali zadovoljenje njihovih psihosocijalnih potreba). Od velikog značaja je regulisanje i potreba pomoći u kući (pomoć geronto domaćica i usluge volontera ), zadovoljenje finansijskih potreba (koje uslovljavaju različita ograničenja), zatim posjete socijalnih radnika, pružanje informacija vezanih za ostvarivanje prava iz domena socijalne zaštite.“-istakla je Ljaljević.

Ona je dodala da kada je riječ o onima koji se brinu o starijima, takođe je identifikovana potreba pomoći, jer su oni naveli da su opterećeni brigom o starijim čalnovima svoje porodice i da im u tome pomažu isključivo članovi njihovih porodica. U vezi s navedenim, njegovatelji su prepoznali značaj direktne pomoći u pružanju usluga brige i njege, zatim edukacije i sticanja vještina u vezi sa pružanjem usluga brige i njege, posebno za starije osobe s demencijom.

Drugi inovativni pristup odnosi se na pružanje podrške starijim osobama kod kojih postoje kognitivne poteškoće i demencija. U tom dijelu će se za starije osobe koje imaju demenciju obezbijediti volonterske usluge koje će pružati obučeni volonteri.

“Pored toga, Austrijski Crveni krst će nam predstaviti poseban vid podrške za navedenu populaciju, kroz program koji se koristi putem ttable uređaja, a koji će biti prvi put primijenjen u Srbiji i Crnoj Gori. Ova usluga podrazumijeva aplikaciju čijim korišćenjem se sprečava dalje kognitivno propadanje, a koja se sastoji od niza zadataka kao što su: odgovaranje na postavljena pitanja, puzzle, popunjavanje slika djelovima koji nedostaju, ponavljanje stihova pjesme i sl. Aplikaciju adaptira za naše govorno područje agencija Digitaal life GmbH iz Austrije. Njihova misija je razvoj digitalnih rešenja za zdravlje i njegu radi jačanja blagostanja i kvaliteta života starijih ljudi. Efikasnost korišćenja ove aplikacije dokazana je u brojnim naučnim studijama”, ztaključuje se u saopštenju Crvenog krsta.

Izvor: m.cdm.me

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor