Search
Close this search box.

Optužuju Smolovića za kršenje zakona

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović je, sa izborom za predsjednika i člana Komisije za raspodjelu sredstava NVO potpredsjednika Opštine Ernada Suljevića, prekršio Zakon o NVO i opštinsku Odluku o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija – kažu u NVO „Euromost”.

Petar Smolović

Naime potpredsjednik Opštine Bijelo Polje Ernad Suljević, kojeg je Smolović postavio za predsjednika i člana Komisije za raspodjelu sredstava NVO, osnivač je i ovlašćeno lice nevladine organizacije „Demokratski progres”, a što se vidi i na sajtu registra nevladinih organizacija Ministarstva javne uprave, koji dostavljamo medijima – kažu u „Euromostu”.

U odluci o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija jasno se navodi u članu 28, da  Član Komisije iz reda predstavnika Opštine, ne može biti član nevladine organizacije.

Takodje, opština Bijelo Polje nije još ovu Odluku usaglasila sa novim Zakonom o NVO, koji je izmijenjen još 2017.godine, gdje bi se birala samo tri člana Komisije, dva ispred opštine i jedan ispred NVO i gdje bi dva nezavisna procenjivača, koja bi se uzimala sa liste Ministarstva za javnu upravu bodovala projekte, koji su prošli sve zakonske procedure.

Dva nezavisna procenjivača, moraju imati najmanje pet godina iskustva u upravljanju projektima i ne mogu poslednje dvije godine biti lice ovlašćeno, volonter, član ili pod ugovorom u NVO.

„Euromost” je ranije pisano zatražio od predsjednika Opštine Bijelo Polje, koji opštinskom odlukom donosi rješenja o formiranju i Komisije za raspodjelu sredstava NVO, da poništi svoje rješenje o izboru članova komisije.

Očigledno da Smolović pokušava da kroz staru odluku, gdje čak sedam članova komisije raspoređuje sredstva NVO i gdje se članovi biraju od onih koji su povezani sa predsjednikom opštine i sa pojedinim NVO i ljudima iz DPS-a, nakon čega će se kao i prethodnih godina pokrenuti sa razlogom tužbe, jer se sredstva dodjeljuju nezakonito i dodjeljuje ih nezakonito formirana komisija, sa odlukom koja nije usaglašena sa Zakonom o NVO.

Takođe, sumnjamo da se namjerno prave ovakve konstrukcije, da se do kraja godine ne bi raspisao konkurs, a što bi dovelo mnoge organizacije pred zatvaranje, koje nisu prošle sa svojim projektima na državnom nivou. Mi odustajemo od učešća i jednom javno pozivamo Smolovića, koji se od njegovog dolaska za predsjednika Opštine Bijelo Polje do danas, nijednom nije udostojio da sjedne sa bjelopoljskim NVO koji je jedan od jačih civilnih sektora u Crnoj Gori, da sa njima razgovara o svim temama koje su bitne za funkcionisanje opštine, da poštuje zakone i da prestane da vrši pritisak na NVO jer ako nastavi, taj isti NVO će znati da mu kroz sve zakonske mehanizme odlučno odgovori –kažu u „Euromostu”.

Euromost koja je sa četiri projekta prošla na Javnim konkursima Ministarstava, će odustati od ovogodišnjeg opštinskog konkursa za raspodjelu sredstava NVO u korist organizacija koje nisu prošle sa svojim projektima kod Ministarstava i pozvala i ostale bjelopoljske NVO koje su prošle sa dva pa naviše projekata, takodje da odustanu i da damo prostor onim organiazijama koje nisu prošle.

Izvor: Dan/sjevercg

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor