Opštini Berane prijeti stečaj zbog neurednog plaćanja doprinosa!

Opština Berane ne plaća tekuće obaveze na zarade zaposlenih sa porezima i doprinosima, zaključeno je na sastanku predstavnika Opštine i Poreske uprave (PU) Crne Gore.

Prema informaciji Agencije MINA, koju je prenio Portal CDM, Miomir M. Mugoša- direktor PU, saopštio je na sastanku da ima puno razumijevanje za njihove probleme, jer je fiskalna stabilnost lokalnih uprava jedna od preporuka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i zaključak Vlade.

“Nema, međutim, dileme da se preuzete obaveze moraju poštovati, kako je zaključeno ugovorom o reprogramu duga, u kojem je propisana obaveza raskida ugovora u slučaju da opština ne izmiruje obaveze. Zbog toga će PU preduzeti mjere naplate u skladu sa Zakonom o poreskoj administraciji, uključujući i iniciranje otvaranja stečajnog postupka, u cilju naplate neizmirenih poreskih obaveza”, citirao je CDM Mugošinu izjavu.

Kako je navedeno, Opština Berane, javna preduzeća i ustanove, ipak, redovno plaćaju rate po osnovu reprograma poreskog duga, ali ne i tekuće obaveze na zarade zaposlenih sa pripadajućim porezima i doprinosima, zakllučeno je na sastanku.

Portal Espona je u više navrata pisala o neodgovornom ponašanju opštinske administracije vezanom za partijsko zapošljavanje u organima lokalne uprave i javnim ustanovama I preduzećima čiji je osnivač Opština, upozoravajući da se, po osnovu neisplaćenih bruto zarada građani Berana dodatno zadužuju za po million eura godišnje.

Prema navodima CDM-a, pored Mugoše,sastanku su prisustvovali Sreten Grebović– pomoćnik direktora u sektoru za praćenje poreskih propisa i inspekcijski nadzor, Branka Jauković – vršilac dužnosti direktora Sektora za plan i analizu, Dragoslav Šćekić – predsjednik Opštine Berane, Rade Kljajić – potpredsjednik Opštine i direktori lokalnih javnih preduzeća.

Podsjetimo, Ugovor o reprogramu poreskog duga u visini  devet i po miliona eura, Opštine Berane je zaključila sa Ministarstvom finansija u maju 2015. godine.

Ugovorom je precizirano, da u slučaju da poreski obveznici ne izvršavaju preuzete obaveze, PU je dužna da preduzme mjere naplate za dospjele, a neplaćene obaveze.

Inače, sredinom februara ove godine, Ministarstvo je omogućilo i javnim preduzećima čiji je osnivač Opština da reprogramiraju svoje obaveze zaključno sa 15- im februarom.

“Ministarstvo finansija je omogućilo  da javna preudzeća čiji je osnivač opština, reprogramiraju svoje tekuće obaveze po Zakonu o reprogramu,  zaključno sa stanjem duga na dan 15. februara 2017 godine. Napominjemo, da za navedene javne ustanove tokom avgusta mjeseca dospijeva jednokratna uplata od 10 odsto koju je neophodno izmiriti shodno dospijeću, kako ne bi došlo do raskida Rješenja i preduzimanja mjera prinudne naplate od strane Poreske uprave”, saopštili su iz Uprave, zaključio je Portal CDM.

Izvor:espona.me

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor