Opština Bijelo Polje se suočava sa velikim brojem divljih deponija

NVO,,Euromost“ je kroz projekat,,Naš otpad naša odgovornost“ koji je odobren od strane opštinske komisije za raspodjelu sredstava NVO, realizovala treću aktivnost održavanja tribine, u mjesnoj zajednici Pavino Polje, na temu odlaganja otpada na ruralnom području, na kojoj su prisustvovali gradjani ove mjesne zajednice.

     Na tribini su govorili predstavnik Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Danijela Lazarević, predsjednik NVO,,Euromost“ Almer Mekić koji je i koordinator na projektu, predstavnik JKP Lim Senad Pačariz, predstavnik Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj Samedin Agović, programski menadžer u NVO,,Euromost“ Almedina Zeković koja je predavač na projektu. Asistent na projektu je Azra Džogović

Predstavnica Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Danijela Lazarević je kazala da strateški plan za odlaganje otpada predvidja da kroz program sakupljanja otpada za period važenja ovog plana podrazumijeva sakupljanje miješanog komunalnog otpada odloženog od strane građana i zaposlenih u komercijalnom i industrijskom sektoru i sakupljanje separatno prikupljenih, primarno razdvojenih komponeneti otpada.
Da bi se izbjegla dosadašnja praksa sakupljanja otpada po principu primarne selekcije u više kanti po kojoj se kao krajnji rezultat dobijao samo miješani otpad, u svakoj od njih sadase ustanovljava uvođenje sistema dvije kante ili dva kontejnera, manje ili veće zapremine, za separatno sakupljanje suve i mokre frakcije. Sakupljanje otpada iz seoskih područija vršiće se znatno ređe nego iz gradskog kako zbog cijene transporta tako i zbog sporijeg nastanka otpada u tim područijima usled malog broja stanovnika. Sela koja imaju puteve pogodne za pristup teretnih vozila, uključujući i traktore dobiće veće kontejnere koji će se prazniti 2 puta mjesečno od strane Komunalnog preduzeća “Lim”. Domaćinstva sela koja nemaju pristupne putve za teretna vozila dopremaće otpad do najbližih kontejnera, po dinamici koju sami sebi odrede.

  Predsjednik NVO,,Euromost“ Almer Mekić koji je i koordinator na projektu ,,Naš otpad naša odgovornost“ je kazao, da su posebno izraženi problemi zaštite životne sredine na području Opštine : nedovoljno promovisanje značaja zaštite i očuvanja životne sredine, nedovoljno razvijeno saznanje i svijest građana o opštem značaju životne sredine. Opština Bijelo Polje se suočava sa velikim brojem divljih deponija, Uzimajući u obzir da je učešće javnosti od suštinskog značaja za uspješan održivi razvoj i da uređenje oblasti upravljanja otpadom utiče na sve građane jedne lokalne zajednice i regiona, od izuzetne je važnosti obezbijediti da svi građani budu adekvatno informisani o donošenju ključnih odluka u ovoj oblasti, kao i da učestvuju u sanaciji i održavanju problematičnih područija. Osim što neadekvatno odlaganje otpada utiče na zdravlje stanovnika, na kvalitet zemljišta i okolnih rijeka, ono takođe utiče na opštu sliku našeg grada.

Predsjednik mjesne zajednice Pavino Polje Slobodan Leković je naglasio, da ima privrednih subjekata koji u većoj količini odlaŽu komunalni otpad i da bi trebao JKP Lim da potpiše sa njima neki ugovor. On je primjetio da je u toku akcija čišćenja korita Lima, Lješnice i nada se da će se ta akcija proširiti i na čišćenje korita Ljubovidje, da se odavno nije očistilo korito ove rijeke i daje ona sada daje jednu ružnu sliku, pogotovo u onom godišnjem periodu kada je vodostaj vode manji, gdje se odma primjete da na drveću vise razne i drugi otpad. On se zahvalio NVO,,Euromost“ na donaciji dva kontenjera, koja će značiti za ovu mjesnu zajednicu, sobzirom da imaju jednu komunalnu posudu, a što je malo za ovu mjesnu zajednicu i gdje tokom punjenja te posude dolazi do širenja otpada na tom mjestu.

Senad Pačariz rukovodioc ,,Čistoća“ u JKP Lim je kazao, da je JKP Lim uvijek spremno da zajedno sa gradjanima, osnivačem ovog preduzeća i NVO udje u sve aktivnosti, posebno na ruralnom području, a sve u cilju zaštite životne sredine i propisnog odlaganja otpada. On je naveo i projekat koji realizuje ovo preduzeće preko ZZZCG gdje je upošljen jedan broj lica, da se mogu i slične aktivnosti realizovati i na koritu rijeke Ljubovidje, takodje da se kroz preuzimanja otpada iz ove mjesne zajednice može uposliti i lice koje je iz ovog mjesta.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor