Search
Close this search box.

Opština Bijelo Polje obezbijedila 60.000 eura za čistiji vazduh

Za potrebe određenih javnih ustanova i institucija koje su prepoznate kao veliki zagađivači vazduha u Bijelom Polju, kroz ovu stavku biće nabavljeni i ugrađeni filteri ili slični sistemi za prečišćavanje vazduha

Opština Bijelo Polje je u Budžetu za 2023. godinu uvela novu stavku koja se odnosi na smanjenje zagađenja vazduha, u iznosu od 60 000 eura. Za potrebe određenih javnih ustanova i institucija koje su prepoznate kao veliki zagađivači vazduha u Bijelom Polju, kroz ovu stavku biće nabavljeni i ugrađeni filteri ili slični sistemi za prečišćavanje vazduha.To je potvrdio Jasmin Ćorović, sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje

Na taj način doprinijeće se smanjenju zagađenja vazduha u zimskom periodu kada zbog brojnih faktora imamo povećan stepen zagađenja vazduha PM 10 i PM 2,5 čestica u Bijelom Polju. Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj biće zadužen za realizaciju ovih sredstva u skladu sa namjenom za koju su predviđena.

Treba napomenuti da je i u pošloj godini Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj, kroz Program podsticajnih mjera izdvojio 20.000 eura za potrebe nabavke fitera za vazduh. Tenderska procedura je završena pa se vrlo brzo očekuje instalacija ovog sistema u Centru za djelatnosti kulture „Vojislav Bulatović Strunjo“, instituciji koja je. Takođe. prepoznata kao jedan od većih zagađivača vazduha.

Na kraju, Ćorović je pozvao sve građane da se svi odgovorno odnose prema životnoj sredini, pa tako i vazduhu koji udišu a koji je zajedničko dobro.

-Tako što ćemo zastarele sisteme za grijanje koji koriste štetna goriva (ugalj, mazut, sirovo drvo isl.) zamijeniti sistemima sa ekološki prihvatljivijim vrstama goriva (pelet, struja, solarna energija isl.) i na taj način doprinijeti smanjenju zagađenja vazduha i zdravijoj životnoj sredini-zaključio je Ćorović.

 

Ovaj tekst se finasira od sredstava odobrenih od Ministarstva kulture i medija kroz Fonda za podsticanje Plularizma i raznovrsnosti medija

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor