Odzvonilo fiktivnim klubovima i nezakonitom avansnom plaćanju

Nacrtom zakona o sportu data su velika ovlašćenja inspektorima za sport, budući da je Ministarstvo sporta prepoznalo značajni nivo sive ekonomije u ovoj oblasti. Od inspektora se očekuje da ugase fiktivne klubove koji se, kako osnovano sumnjaju u Ministarstvu sporta, pojavljuju na konkursima za dodjelu državnog novca. Takođe, ministar Janović je ukinuo ustaljenju nezakonitu praksu avansnog plaćanja sportskim subjektima, čime se debelo zamjerio pojedinim savezima ali i klubovima.

Inspektori za sport shodno propisu, po članu 129, mogu privremeno zabraniti rad sportske organizacije ili saveza do ispunjenja uslova. Takođe, mogu naložiti zatvaranje sportskog objekta koji ne zadovoljava uslove za održavanje sportskih priredbi.

Drugim riječima, neće biti više moguće igranje utakmica na terenima-oranicama i u salama koje prokišnjavaju. Takve stvari, koje često gledamo u našim ligama, i koje nikome ne služe na čast, ne smiju se više dozvoliti.

Upravo je na inicijativu ministra Nikole Janovića broj inspektora za sport u Upravi za inspekcijske poslove, sa jednog povećan na četiri. Ne računajući glavnog inspektora.

Fiktivni klubovi i ista lica: Poseban zadatak inspektora za sport, na kome insistira Ministarstvo sporta, je rigorozna kontrola fiktivnih, i klubova koji se nijesu preregistrovali budući da nezakonito funkcionišu.

Pored toga, nadležni su primijetili da se ista lica pojavljuju u upravljačkim i stručnim strukturama u više sportskih organizacija u okviru istog sporta, što predstavlja razlog za zabrinutost i ukazuje na potrebu da inspekcijski nadzor u oblasti sporta mora značajno biti unaprijeđen.

Savezi pominju neustavnost: Međutim, dio saveza smatra da je protivustavno ograničavanje istim licima da budu članovi upravljačkih struktura u više klubova.

Da li je zaista nezakonito, biće utvrđeno kroz redovnu vladinu proceduru. Ono što je sigurno da Crna Gora ima oko 1.500 klubova, što je previše, da veći dio njih nema sponzora i da preživljava od pomoći države.

Više novca za sportske organizacije: Dolaskom ministra Nikole Janovića, država je značajno povećala novčanu podršku sportu. Na osnovu javnog konkursa, iz državnog budžeta je, ove godine, sportskim organizacijama isplaćeno čak četiri miliona eura.

To je značajno veća suma ne samo u odnosu na prethodne godine, već i u odnosu na 2016. godinu, koja bila godina Olimpijskih igara. I kada su, po pravilu, potrebna veća izdvajanja za sport.

I podrška savezima je bila izuzetno izdašna. Od ukupnog iznosa, oko 3,5 miliona eura je dobilo 25 saveza, što je 50 odsto više novca u odnosu na dvije godine ranije. Crnogorski olimpijski komitet je dobio 490.000 eura što je desetak odsto više nego prije dvije godine.

Pojedini sportski savezi, naročito iz borilačkih vještina, ove godine ostali su bez podrške Ministartsva sporta po osnovu javnog konkursa o sufinansiranju Naime, Crnogorski olimpijski komitet kao krovna asocijacija nije uvrstio te saveze u listu sportova i disciplina, a mnogi od njih nijesu zadovoljili osnovne formalno pravne uslove.

Problem sa nezakonitim avansom: Kad smo kod pravnih uslova, Ministarstvo sporta se na samom početku susrelo sa velikim brojem zahtjeva za uplatu avansnih sredstava koje su sportski subjekti dostavljali na osnovu ,,ranije prakse isplate avansnih sredstava”.

„Svako prethodno izdvajanje sredstava sportskim subjektima predstavljalo bi prejudiciranje odluke Komisije za raspodjelu sredstava na osnovu čega bi zakonitost konkursne procedure i transparentnost procesa dodjele sredstava sportskim subjetima bila dovedena u pitanje“, glasi stav Ministarstva po ovom pitanju.

Ministar Janović je zaustavio tu nezakonitu praksu i debelo se zamjerio savezima ali i klubovima. Nižerangirani službenici pojedinih saveza i klubova su na društvenim mrežam čak dotle išli da su otvoreno pisali da će Ministarstvo sporta degradirati crnogorski sport.

Izvor: Portalanalitika

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor