ODRŽAN SASTANAK O ZAŠTITI RIJEKE LIM: NVO zatražile odgovornost Veterinarske uprave i veterinarskog inspektora iz Bijelog Polja

Danas je u Bijelom Polju održan sastanak na kojem je bilo riječi o iznalaženju modaliteta za kvalitetniju zaštitu rijeke Lim. Na održanom sastanku NVO,,Euromost“ je zatražila odgovornost Vetrinarske uprave kao i veterinarskog inspektora iz Bijelog Polja i kako su kazali, isto su zatražili i od Ministarstva poljoprivrede i Ministra Milutina Simovića, da od istih zatraže odgovornost zbog pokušaja zataškavanja ekoloških incidenata, koji su se desili na rijeci Lim i slanja lažnog izvještaja Evropskom savjetu i delegaciji EU u Podgorici, gdje su im dostavljeni svi dokazi, ko je i na koji način izazvao ekološke incidente na Limu.

Sastanku je prisustvovala direktorica Uprave Vesna Daković sa saradnicima, gradonačelnik Aleksandar Žurić, predstavnici organa lokalne samouprave, prozvođači hrane i predstavnici NVO i sportsko ribolovačkog društva.

Predstavnik NVO Euromost Almer Mekić kazao je da neko mora da preuzme odgovornost za ekološke incidente koji su se desili u Bijelom Polju.

Izuzetno je bitno da svaki inspektor, bio to veterinarski, inspektor za vode ili drugi inspektori da znaju da će morati da preuzimaju odgovornost za nešto što nisu uradili u skladu sa njihovim nadležnostina i to ćemo zahtijevati i kroz ovu Radnu grupu, jer je zakonom jasno definisano čija je koja nadležnost, kazao je Mekić.

On je dodao, da na današnjem sastanku se nije ni utvrdila koja je nadležnost veterinarskog inspektora, a koja inspektora za vode i ekološkog inspektora, već su se nadležnosti kada se tiče ekoloških incidenata koji su se desili ispod kompanije ,,Mesopromet – France“ prebacivali jedni na druge, prepostavljamo kaže Mekić, da se radi o nekoj drugoj firmi da bi se brzo dogovorili čija je nadležnost.

Mekić je pitao Direktoricu Uprave za bezbijednost hrane Vesna Daković, kako je mogla veterinarska Uprava, da proslijedi izvještaj prema savjetu EU i delegaciji EU u Podgorici, u kojemu brane interese kompanije ,,Mesoprometa“ , za koju postoje dokazi da je ispuštala krv i životinjsku otpad u Lim, da bi na današnjem sastanku tvrdili da to nije njihova nadležnost već druge inspekcije.

On je naveo da je ispektor za vode donio tri rješenja i naložio za šest firmi da uklone cijevi iz korita Lima i da je jedna od tih firmi ,,Eko- Meso“ koja je vlasništvo kompanije ,,Mesopromet – Franca“ i da su ekološki incidenti upravo evidentirali ispod ove kompanije, što je razlog da sumnjaju da ih je ona i izazvala.

Mekić  je kazao, da na današnji sastanak nije ni dobio odgovor od Veterinarske uprave, gdje mesni preradjivači  iz Bijelog Polja odlažu životinsku otpad, s obzirom da samo tri firme posjeduju ugovore sa JKP Lim o uslugama za propisno odlaganje ovog otpada.

Direktorica Uprave za bezbijednost hrane Vesna Daković je kazala da će izvršiti inspekcijski nadzor nad svim mesnim preradjivačima i donijeti rješenja o obavezama i kada se tiče odlaganja životinskog otpada.

       On je na kraju kazao, da će insistirati ovakve sastanke i sa predstavnicima firmi koje vrše eksploataciju šljunka, drvnim preradjivačima i da će i dalje nastaviti, da prate rad svih inspekcijskih službi i obaveštavati javnost o svakom ekološkom incidentu koji se desi na rijeci Lim.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić rekao je da je današnji sastanak, bez obzira na neslaganja po određenim pitanjima, protekao u konstruktivnoj atmosferi.

Iznešene su činjenice i određene dileme na koji način rješavati postojeće probleme, jer je dosta loše stanje na našim rijekama. Ne samo kada je pitanju kvalitet vode u Limu, u dijelu koji protiče kroz našu opštinu već i kada su u pitanju pritoke na koje se uglavnom naslanjaju naša najgušće naseljena mjesta. Konstatovano je šta su problemi i u najvećem dijelu smo prepoznali koje su adrese za rješevanje problema. Ostao je dio dilema za koje smo se dogovorili da početkom naredne sedmice nađemo načina da i njih otklonimo, kazao je Žurić.

Direktorica Uprave za bezbijednost hrane Vesna Daković kazala je da su svi na sastanku imali različita mišljenja i oprečne stavove, ali je detektovan problem i akteri koji treba da budu uključeni kako bi ovaj problem bio riješen.

Dogovoreno je da se formira Radna grupa koju će činiti predstavnici civilnog sektora, državne uprave i lokalne samouprave i svi zajedno ćemo odrediti šta su čije nadležnosti i šta ko treba da radi u kom vremenskom periodu i na koji način, istakla je Daković.

Vlasnik kompanije Mesepromet Hilmija Franca kazao je da njegova kompanija postoji 27 godina i da je 2008.godine ugradila najsavremenije postrojenje za otpadne vode.

Mi nismo zagađivači i to nećemo biti nikada, kazao je Franca.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor