Održan antikorupcijski performans „Sviraj kraj!“

Na Trgu Nezavisnosti danas je održan antikorupcijski performans „Sviraj kraj!“. Performans je dio edukativno-informativne kampanje koju Regionalna antikorupcijska inicijativa realizuje uz finansijsku podršku Evropske Unije u okviru projekta “Prekinimo šutnju: Unapređenje politika i kulture prijavljivanja korupcije od strane zviždača na Zapadnom Balkanu i u Moldaviji”.

Prema riječima organizatora, procjenjuje se da u toku jednog dana Crna Gora korupcijom uništi veliku količinu novca čime se društvu u cjelini nanosi nepopravljiva šteta.

Na performansu su govorili Direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Jelena Perović, predstavnica Delegacije EU u Crnoj Gori, Akvile Normantiene i Viša savjetnica za borbu protiv korupcije u Sekretarijatu Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI) Aneta Arnaudovska.

Perović je kazala da ovaj upečatljivi performans sa jedne strane simbolično predočava obim korupcije i njenu razarajuću prirodu a sa druge strane ukazuje nam na građansku odgovornost da kao dio zajednice dignemo svoj glas protiv nezakonitih i neetičkih postupaka koji ugrožavaju javni interes.

“Usvajanjem Zakona o sprječavanju korupcije 2016. godine Crna Gora se priključila nevelikom broju evropskih zemalja u kojima je zakonodavnim okvirom sistemski uređen tretman zviždača. Agencjia za sprječavanje korupcije ohrabruje građane da budu dio promjena koje će da doprinesu boljem i pravednijem društvu”, kazala je Perović.

Normantiene je rekla da prijavljivanje koruptivnih praksi u svojstvu zviždača može spriječiti krivična djela različitih tipova i zaustaviti nezakonita činjenja i zloupotrebe protiv javnog interesa.

Ona je istakla da, ukoliko želimo da imamo adekvatnu legislativu, prvi korak je da osiguramo da je status zviždača prepoznat kao nešto što bi trebalo da bude utemeljeno u zakonu.

Naglasila je da pravi posao počinje izvan pravnog domena.

“S jedne strane, sprovođenje zakona je to što pokazuje u praksi da li je zakon donešen u svrhu zbog koje je donešen. S druge strane, društveni i politički sistem je taj koji utvrđuje da li će osoba koja će biti zviždač uradit to uopšte”, kazala je Normantiene.

Arnaudovska je istakla da današnjim performansom žele ukazati na štetu koju korupcija nanosi društvu kao i na značajnu ulogu svakog pojedinca u borbi protiv korupcije.

“Korupcija svakog dana uništava veliku svotu novca koji bi mogao biti iskorišćen za dobrobit naših građana. Ovome je moguće svirati kraj odlukom da ne budemo dio korupcije”, naglasila je Arnaudovska.

Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI) je međuvladina regionalna organizacija koja se bavi isključivo antikorupcijskim pitanjima i svojom predanošću i profesionalizmom djeluje u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije, osiguravajući zajedničku platformu za dijalog, razmjenu znanja i najboljih anti-koruptivnih praksi u Jugoistočnoj Evropi.

U okviru projekta, RAI Sekretarijat radi na jačanju zakonodavnog i institucionalnog okvira za zaštitu zviždača, u skladu s novom Direktivom EU-a o njihovoj zaštiti.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor