Odluka o reorganizaciji MA do 13. jula

Plan reorganizacije Montenegro Airlinesa (MA) još nije podnešen, a da li će to biti urađeno odlučiće se u roku, odnosno do 13. jula, saopšteno je u stečajnoj upravi.

Oni su demantovali navode pojedinih medija da je usvojen plan reorganizacije, dodajući da je Privredni sud 28. juna uvažio molbu stečajnog upravnika Saše Zejaka i za 15 dana produžio rok za podnošenje plana.

Glavna prepreka reorganizaciji avio-kompanije su 169,7 miliona EUR prijavljenih potraživanja, od čega je samo država prijavila 93,3 miliona.

„Stručne službe MA u stečaju rade stalne analize pojedinih djelova plana reorganizacije, kako bismo odlučili da li da ga podnesemo. O njemu bi odlučivali povjerioci, budući da plan reorganizacije zahtijeva rezervisanje novčanih sredstava kako za priznata, tako i za osporena potraživanja. Dakle: plan reorganizacije nije podnešen, već rok za njegovo podnošenje ističe 13. jula“, kazala je Pobjedi saradnica stečajnog upravnika Nela Marković.

U kompaniji se, kako navodi, trenutno sprovodi interna reorganizacija profitabilnih sektora, što, sem uvećanja stečajne mase, utiče i na ukupnu tržišnu vrijednost MA, dok se postepeno angažuju bivši zaposleni. U dijelu sektora za održavanje aviona, Zejak je prošao obuku za accountable menadžera, što je posljednja faza u odobravanju licence za part 145 .

„Accountable menadžer dužan je da obezbijedi da se održavanje aviona obavlja u skladu za standardima koje zahtijeva Agencija za civilno vazduhoplovstvo. Odgovoran je za uspostavljanje i promovisanje politike kvaliteta i sigurnosti, a ima i korporativno ovlašćenje da obezbijedi da cjelokupno održavanje bude finansirano i obavljeno u skladu sa standardima“, objasnila je Marković.

Upućeni su zahtjevi za obnavljanje poslovne saradnje sa Jat tehnikom iz Beograda i aerodromima u Beogradu i Tivtu.

„Ta saradnja je narušena naslijeđenim dugovanjima koje je bivši menadžment ostavio prema ovim kompanijama. Zbog toga je upravnik u pozivnom pismu predložio da avansira usluge ovih kompanija kao najsigurniji način poslovanja i način vraćanja povjerenja u MA“, navela je Marković.

U završnoj fazi su komisijski poslovi utvrđivanja stanja aviona u vlasništvu MA, dok su završeni popisi poslovne dokumentacije, rezervnih djelova i osnovnih sredstava. Nakon predaje pojedinačnih izvještaja, centralna popisna komisija sačiniće konačni izvještaj o imovini kompanije, koja treba biti procijenjena u narednoj fazi postupka.

„U dijelu nematerijalne imovine utvrđuje se da li je ona neovlašćeno korišćena ili preuzimana u periodu prije otvaranja stečaja. Smatramo da sve ove aktivnosti idu na korist povjerilaca i države Crne Gore, a samim tim pruža se i podrška novoosnovanoj državnoj avio-kompaniji u svim djelatnostima u kojima ona ima potrebu“, navela je Marković.

Marković je kazala da MA u stečaju sam finansira tekuće obaveze.

„Zarade za više od 20 angažovanih i zaposlenih lica izmirene su za maj i jun, što dovoljno govori o održivosti uspostavljenog sistema u stečajnom postupku“, rekla je Marković.

Izvor: RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor