„Očuvali smo zdravlje i stabilnost finansijskog sistema“

Iz Centralne banke Crne Gore (CBCG) su saopštili da ocjene svih relevantnih međunarodnih institucija, potvrđuju da je CBCG tokom koronakrize adekvatno i pravovremeno djelovala i uspjela da očuva zdravlje i stabilnost bankarskog sistema.

Iz CBCG su reagovali na stavove koje je juče u Jutarnjem programu RTCG, a koje je prenio i Portal RTCG, ekonomski analitičar Predrag Drecun. Tvrde da je Drecun iznio niz paušalnih i neutemeljenih ocjena o radu CBCG i funkcionisanju banaka.

Podsjećamo, Drecun je tom prilikom između ostalog kazao da je CBCG loš dio sistema, jer kako je kazao, nijesu čuvali stabilnost sistema.

„Ocjene svih relevantnih međunarodnih institucija, koje bi neko ko se bavi analizom finansijskog tržišta trebalo da prati, potvrđuju da je CBCG tokom koronakrize adekvatno i pravovremeno djelovala i uspjela da očuva zdravlje i stabilnost bankarskog sistema“, kazali su iz CBCG.

Podsjećaju da je MMF, u februaru ove godine, prvi put od osnivanja CBCG, pripremio eksternu analizu kontrolnih mehanizama institucije, na osnovu koje je, kako ističu, utvrđeno da CBCG ima snažne operativne kontrolne mehanizme svojih ključnih funkcija.

„Prilikom sastanka u aprilu, direktor Sektora MMF-a za Evropu Alfred Kammer uputio je čestitke guverneru na ‘preduzimanju ispravnih koraka ka izgradnji čvrste i kredibilne institucije'“, navodi se u saopštenju.

Svjetska banka je, kako dodaju, u proljećnom izdanju izvještaja za Zapadni Balkan istakla da je „finansijski sektor, do sada, bio otporan.“

„U nedavnom dopisu direktora Svjetske banke za Crnu Goru i BIH upućenom guverneru, naglašeno je da je ‘CBCG implementirala relativno veliki set mjera u odgovoru na uticaj pandemije na ekonomiju i finansijski sektor'“, dodaje se u reagovanju.

Dodaju i da su pozitivne ocjene o radu CBCG stigle i sa najviših evropskih adresa.

„Evropska centralna banka je konstatovala da su ‘ključni pokazatelji finansijske stabilnosti bankarskog sistema i dalje stabilni, što je rezultat njihovog stabilnog stanja prije pandemije i nedavnih mjera podrške krizi’. Oni dalje ističu da je ‘bankarski sektor, zahvaljujući naporima CBCG, imao snažne pokazatelje finansijske stabilnosti prije krize na agregatnom nivou'“, navode iz CBCG.

Iz CBCG su kazali i da su jedna od rijetkih institucija koja je dobila ocjenu dobrog progresa u Izvještaju o napretku Evropske komisije za 2020. godinu, a sličan rezultat, kako navode, na osnovu već ispunjenih preporuka Evropske Komisije za 2021, očekuju i ove godine.

„U najnovijem izvještaju Evropske komisije o kvalitetu Programa ekonomskih reformi Crne Gore za 2021, navedeno je da je CBCG preduzela snažne mjere podrške da bi ublažila uticaj krize, uključujući odlaganja i olakšavanja otplate obaveza, kroz moratorijum i restrukturiranje kredita. Dalje se navodi da su ‘aktivnosti nadgledanja bile kvalitetne, uključujući i monitoring uticaja mjera’, te da je ‘ostvaren dobar napredak u jačanju supervizije'“, navodi se u reagovanju.

Osim pomenutih ocjena sa najrelevantnijih adresa, iz te finansijske instituicje ističi i da podaci o poslovanju banaka potvrđuju da je bankarski sistem stabilan i siguran.

Smatraju da bi Drecun, kao bivši bankar i sadašnji finansijski analitičar, morao znati da je obavezna rezerva smanjena kao posljedica mjere koju je CBCG, u maju prošle godine, svjesno inicirala i sprovela sa ciljem „upumpavanja“ dodatnih 70 miliona eura likvidnosti, kako bi banke mogle jos snažnije da podrže građane i kompanije na čiju je finansijsku situaciju koronakriza negativno uticala.

„Ovu mjeru, podržanu od strane međunarodnih finansijskih institucija, su tokom koronakrize implementirale gotovo sve nacionalne banke. U cilju obezbjeđenja dodatnih sredstava za podršku sistemske likvidnosti, CBCG je aktivno komunicirala sa međunarodnim partnerima i ugovorila dvije repo linije (sa Bankom za međunarodna poravnanja i Evropskom centralnom bankom), u iznosu do 350 miliona eura“, dodaju iz CBCG.

Imajući sve navedeno u vidu, jasno je kažu, da su navodi Drecuna neutemeljeni, te da apsolutno ne stoje njegove ocjene o „nedjelovanju CBCG“ i „ugroženosti sistema“.

Izvor: RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor